Drugi tir železniške proge

Divača–Koper

Odsek proge Divača–Koper je sestavni del vse-evropskega omrežja za transport
(omrežja TEN-T). Proga na obravnavanem odseku ne dosega standardov
za jedrno omrežje, ki jih je sprejel Svet EU leta 2012.

Argumenti ZA uveljavitev zakona o drugem tiru Več o drugem tiru

Drugi tir ali stranski tir?


Na referendumu bomo izbirali med tem, ali bomo pospešili razvoj Slovenije in dali gospodarstvu dodaten zagon ali bo Slovenija postala slepo črevo brez pomembnejše funkcije v prometnih tokovih.

1/8