Drugi tir železniške proge

Divača–Koper

Odsek proge Divača–Koper je sestavni del vse-evropskega omrežja za transport
(omrežja TEN-T). Proga na obravnavanem odseku ne dosega standardov
za jedrno omrežje, ki jih je sprejel Svet EU leta 2012.

Več o drugem tiru

Drugi tir ali stranski tir?


Napovedani referendum je izbira med progresivno usmeritvijo v pospešen razvoj države in domačijsko ekonomijo, ki se po logiki “to lahko naredimo sami” postavlja na stranski tir evropskega razvoja.

1/8