Drugi tir železniške proge

Divača–Koper

Odsek proge Divača–Koper je sestavni del vse-evropskega omrežja za transport
(omrežja TEN-T). Proga na obravnavanem odseku ne dosega standardov
za jedrno omrežje, ki jih je sprejel Svet EU leta 2012.

Več o drugem tiru