EN

O 2TDK

Javne objave

Informacije javnega značaja

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, je mag. Žarko Sajič.

Zahteve za posredovanje informacij javnega značaja sprejemamo na naslov 2TDK d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana in po elektronski pošti na naslov info@2-tdk.si.

Pravna podlaga

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Pravilnik o stroških za fotokopiranje listin v družbi 2TDK d.o.o.


Št. 01/2021

Datum: 30. 4. 2021

Naročnik, 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana v postopku za oddajo ponudbe »ODPRODAJA GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV IZ GOZDOV V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE-2TDK, št. 01/2021« izdaja naslednje

                                                                                         OBVESTILO O IZBIRI KUPCA

V postopku za oddajo ponudbe »ODPRODAJA GOZDNIH LESNIH SORTIMENTOV IZ GOZDOV V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE- 2TDK, št. 01/2021« se kot najugodnejšo ponudbo izbere ponudba kupca SGG Tolmin d.o.o., Vipavska cesta 2c, 5270 Ajdovščina za ponudbeno ceno 55.501,00 EUR brez DDV  (67.711,22 EUR z DDV).

 

Obrazložitev:

Opis prejetih ponudb:

Vse tri pravočasno in pravilno oddane ponudbe so tudi popolne in formalno pravilne glede na poslano povpraševanje.

Ponudbene cene prejetih ponudb:

Brez DDV

Z DDV

  1. SGG Tolmin d.o.o., Vipavska cesta 2c, 5270 Ajdovščina   

55.501,00

67.711,22

  1. Transporti Podpečan d.o.o., Cesta v Teharje 12, 3202 Ljubečna,

37.930,00

47.494,60

  1. Mahne transport in trgovina z lesom d.o.o., Krvavi potok 30a, 6240 Kozina.

18.100,00

22.082,00

Ponudba poslana na način neskladen s Povabilom k oddaji ponudbe:

Ponudbene cene prejetih ponudb:

Brez DDV

Z DDV

  1. Gržen, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o.; Alpska cesta 84, 4248 Lesce

10.200,00

12.224,40

Odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika:

 

Ponudba ponudnika Gržen, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o. je bila posredovana na način, ki ni bil skladen z zahtevami, navedenimi v Povabilu k oddaji ponudb, zato je bila iz postopka izbire izločena. Tudi sicer je bila ta ponudba v višini 10.020,00 EUR brez DDV (12.224,40 EUR z DDV) najmanj ugodna.

Merilo za izbiro je bilo določeno v Povabilu k oddaji ponudbe in je glasilo:

»Kot najugodnejša ponudba se smatra tista, ki bo za oba sklopa skupaj (Sklop 1 + Sklop 2) dosegla najvišjo odkupno vrednost.«

Glede na postavljeno merilo in pravočasno ter pravilno prispele ponudbe se je tako kot najugodnejša izbrala:

Ponudba ponudnika SGG Tolmin d.o.o., Vipavska cesta 2c, 5270 Ajdovščina v višini 55.501,00 EUR brez DDV  (67.711,22 EUR z DDV).