O 2TDK

Javne objave

Informacije javnega značaja

Oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja je mag. Žarko Sajič, direktor družbe.

Zahteve za posredovanje informacij javnega značaja sprejemamo na naslov 2TDK, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana in po elektronski pošti na naslov info@2-tdk.si

Poslovodstvo:

Nadzorni svet: