EN

O 2TDK

Svetovalne in druge storitve

Skladno z 4.a členom Zakona o informacijah javnega značaja, objavljamo seznam svetovalnih pogodb:

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača – Koper

Datum sklenitve:

25. 8. 2021

Pogodbeni partner:

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Se ne spreminja.

Trajanje pogodbe:

36 mesecev.

Vrsta posla:

Pogodba za izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper: odsek 1 in 2

Datum sklenitve:

14. 7. 2021

Pogodbeni partner:

JV:

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana (vodilni partner);

IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d., Zadobrovška cesta 4, SI-1260 Ljubljana – Polje (partner);

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana (partner).

Pogodbena vrednost:

4.505.258,59

Trajanje pogodbe:

66 mesecev

 

Vrsta posla:

Pogodba št. 28/2021 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

7. 7. 2021

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

20.000,00

Trajanje pogodbe:

1 leto

Vrsta posla:

Pogodba št. 32/2021 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

31. 8. 2021

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

30.000,00

Trajanje pogodbe:

1 leto

Vrsta posla:

Pogodba št. 21/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper – Področje železniškega omrežja«

Datum sklenitve:

25. 5. 2021

Pogodbeni partner:

TSEProj, Tehnično svetovanje in projektiranje, Bojan Vučko s.p., Mandeljčeva pot 11, 4000 Kranj

Pogodbena vrednost:

2.400,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 14/2021 za izvedbo javnega naročila za Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper

Datum sklenitve:

21. 5. 2021

Pogodbeni partner:

MIND INŽENIRING, gradnja, inženiring in projektiranje, d. o. o., Ljutomerska cesta 38, SI-2270 Ormož

Pogodbena vrednost:

1.844.940,00

Trajanje pogodbe:

72 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba št. 22/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper – Področje elektroenergetskih naprav«

Datum sklenitve:

18. 5. 2021

Pogodbeni partner:

ELEKTROENERGETIKA, Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o., Prešernova cesta 8, Velenje, 3320 Velenje

Pogodbena vrednost:

3.840,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 19/2021 za Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Datum sklenitve:

14. 5. 2021

Pogodbeni partner:

JV:

IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana (vodilni partner);

ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana (partner);

GEOTOČKA IN 2GR, geodetsko svetovanje in storitve, d.o.o., Tehnološki park 24, SI-1000 Ljubljana (partner);

DIBIT Messtechnik GmbH, Framsweg 16, AT-6020 lnnsbruck (partner);

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana (partner)

Pogodbena vrednost:

13.971.666,00

Trajanje pogodbe:

Predvidoma 35 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 18/2021 za Izvedbo kontrolnih geodetskih meritev pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Datum sklenitve:

10. 5. 2021

Pogodbeni partner:

GEOLINE, geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Gerbičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.300,00

Trajanje pogodbe:

Predvidoma 8 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba 15/2021 za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal

Datum sklenitve:

5. 5. 2021

Pogodbeni partner:

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica (vodilni partner);

Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4, Üsküdar, TR-34676 Istanbul (partner);

Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S., Kazım Özalp,, Nene Hatun Cd No:115, TR-06680 Çankaya/Ankara

Pogodbena vrednost:

403.613.361,12

Trajanje pogodbe:

40 mesecev po datumu začetka

Vrsta posla:

Pogodba št. 17/2021 za PZI podhoda in dostopnih poti do podhoda za pešce in kolesarje pod novo progo Divača – Koper in deviacijo obstoječe proge št. 60 Divača – cepišče Prešnica

Datum sklenitve:

21. 4. 2021

Pogodbeni partner:

Projektiva NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o., Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

Pogodbena vrednost:

28.350,00

Trajanje pogodbe:

3 mesece od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba za izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi I. faze ureditve območja deponije Bekovec pri izgradnji drugega tira Divača – Koper 

Datum sklenitve:

9. 4. 2021

Pogodbeni partner:

IGMAT – Inštitut za gradbene materiale, d.d., Zadobrovška cesta 4, 1260 Ljubljana – Polje  

Pogodbena vrednost:

6.450,14

Trajanje pogodbe:

8 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper

Datum sklenitve:

31. 03. 2021

Pogodbeni partner:

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica (vodilni partner);

Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4, Üsküdar, TR-34676 Istanbul (partner);

Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S., Kazım Özalp,, Nene Hatun Cd No:115, TR-06680 Çankaya/Ankara

Pogodbena vrednost:

224.749.369,00

Trajanje pogodbe:

36 mesecev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi O POSLOVNEM SODELOVANJU - OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ŠT. AK-18-17

Datum sklenitve:

11. 3. 2021

Pogodbeni partner:

Agil d.o.o, Brnčičeva ulica 11,1231 Ljubljana Črnuče

Pogodbena vrednost:

80,00/leto

Trajanje pogodbe:

12.03.2021

Vrsta posla:

Pogodba št. 12/2021 za izvedbo »Oblikovanja in tiska časopisa Drugi tir«

Datum sklenitve:

9. 3. 2021

Pogodbeni partner:

Agencija ODMEV, družba za strateško komuniciranje, d.o.o., Gregorčičeva 3,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

15.840,00  

Trajanje pogodbe:

10 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba št. 11/2021 za Monitoring dvoživk na območju trase drugega tira Divača - Koper za obdobje do konca gradnje

Datum sklenitve:

2. 3. 2021

Pogodbeni partner:

Svetovanje in izobraževanje. Maja Brozovič s.p., Kidričeva 82,1236 Trzin

Pogodbena vrednost:

33.791,00  

Trajanje pogodbe:

72 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 10/2021 za izdelavo »Strokovne študije možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača-Koper«

Datum sklenitve:

22. 2. 2021

Pogodbeni partner:

PKG Šprinzer Mirko s.p.. Projekti krožnega gospodarstva, Ruška cesta 7, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

26.950,00  

Trajanje pogodbe:

22. 3. 2021

Vrsta posla:

Pogodba št. 8/2021 za »Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za arheološko najdišče Osp - Arheološko najdišče Jenetova senožet na območju načrtovane trase drugega tira Divača-Koper«

Datum sklenitve:

19. 2. 2021

Pogodbeni partner:

Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Poljanska cesta 40, Ljubljana

Pogodbena vrednost:

16.207,12  

Trajanje pogodbe:

90 dni od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 7/2021 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

4. 2. 2021

Pogodbeni partner:

Odvetnik Franci Kodela, Industrijska c. 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

20.000,00  

Trajanje pogodbe:

4. 2. 2022

Vrsta posla:

POGODBA ŠT. 2/2021 za izvedbo "Storitev lektoriranja slovenskih besedil in prevajanja v angleški jezik"

Datum sklenitve:

1. 2. 2021

Pogodbeni partner:

Jezikovna agencija TAIA INT, prevajanje in storitve, d.o.o., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.500,00  

Trajanje pogodbe:

1. 2. 2022

Vrsta posla:

Pogodba št. 5/2021 o opravljanju storitev pravnega svetovanja na področju javnega naročanja

Datum sklenitve:

29. 1. 2021

Pogodbeni partner:

PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče 

Pogodbena vrednost:

70,00/uro  

Trajanje pogodbe:

29. 1. 2022

Vrsta posla:

POGODBA ŠT. 61/2020 Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja

Datum sklenitve:

26. 1. 2021

Pogodbeni partner:

VITOMA PR, Percepcijsko upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana 

Pogodbena vrednost:

50,00/uro  

Trajanje pogodbe:

26. 1. 2022

Vrsta posla:

POGODBA ŠT. 60/2020 Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja

Datum sklenitve:

26. 1. 2021

Pogodbeni partner:

Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 

Pogodbena vrednost:

75,00/uro  

Trajanje pogodbe:

26. 1. 2022

Vrsta posla:

Pogodba št. 4/2021 o opravljanju storitev pravnega svetovanja na področju javnih naročil

Datum sklenitve:

22. 1. 2021

Pogodbeni partner:

LEGAL X, pravne in poslovne rešitve, d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana  

Pogodbena vrednost:

100,00/uro  

Trajanje pogodbe:

22. 1. 2022

Vrsta posla:

Storitve nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi ureditve območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper za prvo etapo izvedbe

Datum sklenitve:

12. 1. 2021

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana 

Pogodbena vrednost:

70.133,20 

Trajanje pogodbe:

Skladno s posameznimi pogodbeno določenimi roki in dinamiko del

Vrsta posla:

POGODBA št.: 62/2020 O OPRAVLJANJU ODVETNIŠKIH STORITEV (Izdelava internih aktov)

Datum sklenitve:

4. 1. 2021

Pogodbeni partner:

Odvetnik Boštjan Repnik, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.000,00  

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev 

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi o nakupu strojne in programske opreme za evidentiranje delovnega časa št. 33/2020 z dne 8. 6. 2020

Datum sklenitve:

3. 12. 2020

Pogodbeni partner:

ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic. 

Trajanje pogodbe:

15. 2. 2021

Vrsta posla:

Pogodba št. 54/2020 za nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 11. 2020

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.718.723,26

Trajanje pogodbe:

72 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi št. 05/2018 o izvedbi javnega naročila za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

9. 11. 2020

Pogodbeni partner:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic. 

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2023

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k pogodbi za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti

Datum sklenitve:

13. 10. 2020

Pogodbeni partner:

APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic.

Trajanje pogodbe:

9. 1. 2021

Vrsta posla:

Pogodba št. 51/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

8. 10. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva 18, Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 125,00 EUR (gospodarsko pravo) in 100,00 EUR (javna naročila)

Trajanje pogodbe:

3 leta 

   

Vrsta posla:

Pogodba št. 41/2020 za izvajanje notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovno leto 2020

Datum sklenitve:

7. 10. 2020

Pogodbeni partner:

KPMG poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

37.129,00

Trajanje pogodbe:

31. 03. 2021

Vrsta posla:

Pogodba o odvetniških storitvah 

Datum sklenitve:

6. 10. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetnik Boštjan Repnik, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas

Vrsta posla:

Pogodba o odvetniških storitvah nadzornemu svetu

Datum sklenitve:

6. 10. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 150,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas

Vrsta posla:

Pogodba št. 50/2020 o izvedbi javnega naročila za Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK, d.o.o.

Datum sklenitve:

16. 09. 2020

Pogodbeni partner:

Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

138.500,00 brez DPZP oz. 150.272,50 z DPZP

Trajanje pogodbe:

13. 09. 2021

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi o nakupu strojne in programske opreme za evidentiranje delovnega časa št. 33/2020 z dne 8. 6. 2020

Datum sklenitve:

06. 09. 2020

Pogodbeni partner:

ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic. 

Trajanje pogodbe:

4. 12. 2020

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2/2020 za urejanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe deponije drugega tira

Datum sklenitve:

28. 08. 2020

Pogodbeni partner:

GEAS Podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti d.o.o., Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic. 

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št. 40/2020 za izvedbo uvoza digitalnih dokumentov projektne dokumentacije PZI v dokumentni sistem družbe 2TDK

Datum sklenitve:

27. 08. 2020

Pogodbeni partner:

360ECM Informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče

Pogodbena vrednost:

8.198,50

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2020

Vrsta posla:

Pogodba za preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira

Datum sklenitve:

20. 08. 2020

Pogodbeni partner:

JV Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana; DIS Consulting d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana; SIQ Ljubljana, Mašera – Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.694.000,00

Trajanje pogodbe:

72 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 45/2020 za Revizijo predloga spremembe projektne dokumentacije objektov Most Glinščica 1, Most Glinščica 2 in Galerije Glinščica med objektoma za premostitev doline Glinščice pri gradnji drugega tira

Datum sklenitve:

14. 08. 2020

Pogodbeni partner:

PONTING, inženirski biro d.o.o., Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

8.198,50

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št. 44/2020 za: "Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača - Koper"

Datum sklenitve:

31. 7. 2020

Pogodbeni partner:

KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o. (vodilni partner),
Appia družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o. (partner),
Prometni institut Ljubljana d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov (partner)

Pogodbena vrednost:

395.280,00 EUR z DDV

Trajanje pogodbe:

24 mesecev

Vrsta posla:

Aneks št.: 3 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017

Datum sklenitve:

24. 7. 2020

Pogodbeni partner:

JV Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo – podružnica Slovenija

Pogodbena vrednost:

603.178,44 EUR 

Trajanje pogodbe:

23. 12. 2020

Vrsta posla:

Aneks k pogodbi za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti

Datum sklenitve:

9. 7. 2020

Pogodbeni partner:

APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic.

Trajanje pogodbe:

9 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 39/2020 za: »Zagotovitev koordinatnega sistema in operativnega poligona pred gradnjo drugega tira«

Datum sklenitve:

19. 6. 2020

Pogodbeni partner:

GEOLINE, geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Gerbičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

47.500 EUR

Trajanje pogodbe:

20. 12. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št.: 35/2020 za izdelavo analize vpliva projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper na slovensko gospodarstvo

Datum sklenitve:

8. 6. 2020

Pogodbeni partner:

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

38.000 EUR

Trajanje pogodbe:

08. 07. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št.: 31/2020 o opravljanju storitev izvedbe revizije aneksov družbe 2TDK

Datum sklenitve:

2. 6. 2020

Pogodbeni partner:

KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

12.000 EUR

Trajanje pogodbe:

02. 07. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št.: 28/2020 o opravljanju storitev: "Izvedba super nadzora nad izgradnjo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper"

Datum sklenitve:

18. 5. 2020

Pogodbeni partner:

DIS CONSULTING, Družba za svetovanje, pripravo in izvajanje investicij d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

32.080,00 EUR

Trajanje pogodbe:

30. 09. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št. 18/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

urna postavka od 100,00 - 150,00 EUR*
(* višina urne postavke je odvisna od posameznega pravnega področja in velja, razen če bo za posamičen primer izrecno drugače dogovorjeno.)

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 19/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p. d.o.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje

Pogodbena vrednost:

urna postavka 130,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 20/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Matej Erjavec in partnerji d.o.o, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 21/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

urna postavka 130,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 22/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 23/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Čuk, Dunajska 51, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 100,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 24/2020 o opravljanju storitev poslovnega svetovanja na področju javnih naročil

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 70,00 EUR

Trajanje pogodbe:

1 leto

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi o recenziji PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divač –Koper

Datum sklenitve:

14. 4. 2020

Pogodbeni partner:

GEOPORTAL, d.o.o. (vodilni partner) in ZIL INŽENIRING d.d. (partner)

Pogodbena vrednost:

Vrednost se z aneksom ne spreminja.

Trajanje pogodbe:

Z aneksom se rok za izvedbo podaljša za pet mesecev, do 15. 9. 2020.

Vrsta posla:

Pogodba št.: 15/2020 o opravljanju storitev: "Pravnega svetovanja na področju normativne ureditve delovanja družbe 2TDK, d.o.o. in presoja zakonitosti aktualnih odločitev"

Datum sklenitve:

31. 3. 2020

Pogodbeni partner:

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 150,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 03. 2022

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

27. 3. 2020

Pogodbeni partner:

JV - MARKOMARK NIVAL d.o.o., Pobrežje 6A, 2284 Videm pri Ptuju

Pogodbena vrednost:

8.502.693,59 EUR

Trajanje pogodbe:

15 mesecev od uvedbe v delo za fazo B

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev

Datum sklenitve:

12. 3. 2020

Pogodbeni partner:

KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

9.600,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 7/2020 za izvedbo naročila izdelava razpisne dokumentacije za izbiro prevzemnikov zemeljskega izkopa kot gradbenega odpadka v obdelavo v okviru gradnje projekta drugi tir Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 3. 2020

Pogodbeni partner:

SIB, podjetje za storitve in izobraževanje s področja javnega naročanja, d.o.o., Partizanska 6, 2000 Maribor.

Pogodbena vrednost:

2.080,00 EUR

Trajanje pogodbe:

6 mesecev od sklenitve pogodbe.

Vrsta posla:

Pogodba št. 12/2020 za izdelavo klasifikacijskega načrta in notranjih pravil

Datum sklenitve:

5. 3. 2020

Pogodbeni partner:

360ECM Informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče

Pogodbena vrednost:

14.504,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 5. 2020

Vrsta posla:

Računovodsko in davčno svetovanje na področju računovodske in davčne obravnave opredmetenega osnovnega sredstva v izgradnji (kapitalizacija stroškov z metodologijo in drugo) ter splošno računovodsko in davčno svetovanje

Datum sklenitve:

11. 2. 2020

Pogodbeni partner:

Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

18.400,00 EUR

Trajanje pogodbe:

24 mesecev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi št. 05/2018 0 izvedbi javnega naročila za Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi Il. tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

11. 2. 2020

Pogodbeni partner:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Pogodbena vrednost:

180.328,09 EUR

Trajanje pogodbe:

Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.

Vrsta posla:

Pogodba za popis in monitoring dvoživk pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 2. 2020

Pogodbeni partner:

Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

9.050,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Strokovna pravna pomoč v zvezi z razlago vprašanj mineralne surovine in zemeljskega izkopa kot odpadka v okviru projekta drugi tir Divača-Koper

Datum sklenitve:

3. 2. 2020

Pogodbeni partner:

Pravno in poslovno svetovanje, Senko Pličanič s.p., Radio cesta 5, 1230 Domžale

Pogodbena vrednost:

18.750,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3. 8. 2020

Vrsta posla:

Pogodba za BIM nadzornika za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Datum sklenitve:

28. 1. 2020

Pogodbeni partner:

JV Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor in BEXEL Consulting d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.881.526,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2025 oz. do zaključka gradbenih del.

Vrsta posla:

Aneks št.: 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017

Datum sklenitve:

24. 1. 2020

Pogodbeni partner:

Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem EURO-ASFALT d.o.o.

Pogodbena vrednost:

551.478,55 EUR

Trajanje pogodbe:

25. 7. 2020

Vrsta posla:

Aneks o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe za svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja z dne 6. 11. 2019

Datum sklenitve:

16. 1. 2020

Pogodbeni partner:

Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o.

Pogodbena vrednost:

Vrednost se z aneksom ne spreminja

Trajanje pogodbe:

Čas trajanja se z aneksom ne spreminja

Vrsta posla:

Pogodba za urejevanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe deponije drugega tira železniške proge Divača – Koper

Datum sklenitve:

9. 1. 2020

Pogodbeni partner:

GEAS, podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti, d.o.o.

Pogodbena vrednost:

15.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

4 mesece

Vrsta posla:

Pogodba za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača-Koper (ŠU) in njenih podlag

Datum sklenitve:

9. 1. 2020

Pogodbeni partner:

APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

79.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

6 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj

Datum sklenitve:

20. 12. 2019

Pogodbeni partner:

Praetor, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o, Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

20.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper

Datum sklenitve:

17. 12. 2019

Pogodbeni partner:

JV: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o. (vodilni partner), SŽ Projektivno podjetje d.d. (partner), IRGO Consulting d.o.o. (partner)

Pogodbena vrednost:

Pogodbena vrednost se z aneksom ne spreminja

Trajanje pogodbe:

Konec leta 2025 – Z aneksom je rok za izvedbo faze A, natančneje podfaze A2, podaljšan za en (1) mesec, do 1. 3. 2020.

Vrsta posla:

Pogodba za izdelavo razpisnih zahtev za izbor izvajalca za preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi

Datum sklenitve:

17. 12. 2019

Pogodbeni partner:

Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

19.400,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Dodatek k Pogodbi o opravljanju pravnih storitev z dne 9. 4. 2019

Datum sklenitve:

9. 12. 2019

Pogodbeni partner:

Jadek & Pensa d.o.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Skladno s Pogodbo

Vrsta posla:

Določitev optimalnega scenarija za ravnanje z viški materiala

Datum sklenitve:

27. 11. 2019

Pogodbeni partner:

E-NET OKOLJE d.o.o.

Pogodbena vrednost:

43.500,00 EUR

Trajanje pogodbe:

17. 12. 2019

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi št. 08/2018 o opravljanju storitev - poslovne IT rešitve

Datum sklenitve:

21. 11. 2019

Pogodbeni partner:

Zupo.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11B, 1262 Dol pri Ljubljani

Pogodbena vrednost:

9.755,40 EUR

Trajanje pogodbe:

23. 5. 2020

Vrsta posla:

Storitve zavarovalnega posredništva

Datum sklenitve:

12. 11. 2019

Pogodbeni partner:

ZA & SVET, zavarovalno posredovanje, d.o.o.

Pogodbena vrednost:

Zaslužek izvajalca je izključno posredniška provizija

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas

Vrsta posla:

Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja

Datum sklenitve:

6. 11. 2019

Pogodbeni partner:

Pristop skupina družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v razponu od 70,00 – 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

18 mesecev (Opomba: izvajalec je odstopil od pogodbe.)

Vrsta posla:

Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja

Datum sklenitve:

6. 11. 2019

Pogodbeni partner:

Stratkom, strateško komuniciranje d.o.o.

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 75,00 EUR

Trajanje pogodbe:

18 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba o recenziji PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper

Datum sklenitve:

29. 10. 2019

Pogodbeni partner:

GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

556.760,00 EUR

Trajanje pogodbe:

15. 4. 2020

Vrsta posla:

Izdelava izvedbenega načrta nove začasne obvozne ceste mimo vasi Beka – podaljšek dostopne ceste T2a za navezavo na lokalno cesto LC – 625502 in rekonstrukcijo lokalne ceste LC – 625502

Datum sklenitve:

21. 10. 2019

Pogodbeni partner:

Lineal, biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

38.640,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2019

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila št.: 26/2019 za "Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK d.o.o."

Datum sklenitve:

3. 10. 2019

Pogodbeni partner:

Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

88.350,00 EUR

Trajanje pogodbe:

2. 10. 2020

Vrsta posla:

Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK

Datum sklenitve:

30. 9. 2019

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

28.770,00 EUR

Trajanje pogodbe:

28. 3. 2022

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2431-17-300034 za predmet Javnega naročila: »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper« z dne 20.4. 2017

Datum sklenitve:

11. 9. 2019

Pogodbeni partner:

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

Vrednost se z aneksom ne spreminja.

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe pogodbenih obvez.

Vrsta posla:

Pogodba za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper

Datum sklenitve:

26. 8. 2019

Pogodbeni partner:

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

516.151,76 EUR

Trajanje pogodbe:

24 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba za vzpostavitev sistema varnega upravljanja subjekta, ki izvaja naloge upravljavca drugega tira Divača - Koper

Datum sklenitve:

19. 8. 2019

Pogodbeni partner:

INTERLINGUA d.o.o., Erjavčeva ulica 73, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

19.950,00 EUR

Trajanje pogodbe:

2 meseca od sklenitve pogodbe.

Vrsta posla:

Pogodbo o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - 2 sklopa: Popisi in monitoring habitatnih tipov ter Popisi in monitoring vodnih organizmov

Datum sklenitve:

31. 7. 2019

Pogodbeni partner:

Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

105.750,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt drugi tir železniške povezave Divača-Koper

Datum sklenitve:

29. 7. 2019

Pogodbeni partner:

DELOITTE SVETOVANJE d.o.o.. Dunajska cesta 165,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

163.620,00 EUR

Trajanje pogodbe:

30. 4. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - sklop: Popisi in monitoring netopirjev

Datum sklenitve:

15. 7. 2019

Pogodbeni partner:

Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva ulica 1, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Pogodbena vrednost:

18.800,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - sklop: Popisi ptic (gnezdilke in sova uharica)

Datum sklenitve:

11. 7. 2019

Pogodbeni partner:

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.115,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - sklop: Popisi rib in rakov

Datum sklenitve:

5. 7. 2019

Pogodbeni partner:

Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno

Pogodbena vrednost:

22.088,00 EUR

Trajanje pogodbe:

5. 7. 2026

Vrsta posla:

Pogodba o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper

Datum sklenitve:

17. 6. 2019

Pogodbeni partner:

JV: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o. (vodilni partner), SŽ Projektivno podjetje d.d. (partner), IRGO Consulting d.o.o. (partner)

Pogodbena vrednost:

17.499.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Konec leta 2025

Vrsta posla:

Dogovor o odvetniških storitvah

Datum sklenitve:

3. 6. 2019

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Dunajska 20,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 100,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev

Vrsta posla:

Dogovor o odvetniških storitvah

Datum sklenitve:

3. 6. 2019

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Čeferin in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o. p., d. o. o.. Taborska cesta 13, Grosuplje

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 130,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)

Vrsta posla:

Dogovor o odvetniških storitvah

Datum sklenitve:

3. 6. 2019

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila »Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira Divača - Koper«

Datum sklenitve:

28. 5. 2019

Pogodbeni partner:

Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

166.258,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev

Datum sklenitve:

24. 5. 2019

Pogodbeni partner:

KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.260,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o odvetniških storitvah

Datum sklenitve:

24. 05. 2019

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Čuk, Cesta v Gorice 34,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 100,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)

Vrsta posla:

Pogodba za iskanje in selekcijo kadra

Datum sklenitve:

22. 5. 2019

Pogodbeni partner:

Adecco H.R., kadrovsko svetovanje d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

4.520,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o zavarovalnem posredništvu

Datum sklenitve:

10. 05. 2019

Pogodbeni partner:

GrECo JLT, posredovanje na področju zavarovanja, d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Cena ni bila predmet ponudb.

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas

Vrsta posla:

Pogodba o storitvah STA servisa in fotografiranja po naročilu

Datum sklenitve:

7. 5. 2019

Pogodbeni partner:

Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

250,00 EUR/mesec storitev STA servisa; 240,00 EUR za 2 uri fotografiranja po naročilu

Trajanje pogodbe:

15. 4. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju pravnih storitev

Datum sklenitve:

9. 4. 2019

Pogodbeni partner:

Jadek & Pensa d.o.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

20.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj

Datum sklenitve:

29. 3. 2019

Pogodbeni partner:

PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

15.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev

Vrsta posla:

Izvajanje storitev notranje revizije v letu 2019

Datum sklenitve:

27. 3. 2019

Pogodbeni partner:

Ernst & Young Svetovanje, davčno svetovanje, d.o.o. Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

19.952,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 1. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi aktuarskih storitev

Datum sklenitve:

8. 3. 2019

Pogodbeni partner:

ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, Cesta XV1/5A, Ljubljana-Polje

Pogodbena vrednost:

132,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k pogodbi o reviziji računovodskih izkazov za leto 2019

Datum sklenitve:

1. 3. 2019

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Pogodbena vrednost se z aneksom ne spreminja.

Trajanje pogodbe:

26. 3. 2019

Vrsta posla:

Pogodba št. 03/2019 za izvajanje storitev nadzora za izvedbo dostopnih cest v okviru izvedbe pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

14. 2. 2019

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

272.947,38 EUR

Trajanje pogodbe:

1. 4. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št. 11/2018 o izvedbi javnega naročila za Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

19. 2. 2019

Pogodbeni partner:

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva u. 14, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

392.059,30 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju svetovalnih storitev na področju davkov

Datum sklenitve:

15. 2. 2019

Pogodbeni partner:

Modri nasvet družba za svetovalne storitve d.o.o., Brodarjev trg 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

3.840,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 03/2019 za izvajanje storitev nadzora za izvedbo dostopnih cest v okviru izvedbe pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira želetniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

14. 2. 2019

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

272.947,38 EUR

Trajanje pogodbe:

1. 4. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju o svetovalnih storitvah

Datum sklenitve:

5. 2. 2019

Pogodbeni partner:

KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

8.100,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 10/2018 o opravljanju storitev - varnostni pregled

Datum sklenitve:

4. 1. 2019

Pogodbeni partner:

SGB, varnostno svetovanje, d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

3.500,00 EUR

Trajanje pogodbe:

7 dni

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju storitev - poslovne IT rešitve

Datum sklenitve:

23. 11. 2018

Pogodbeni partner:

Zupo.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11B, 1262 Dol pri Ljubljani

Pogodbena vrednost:

14.167,20 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba za svetovalne storitve in koordinacijo selekcijskih aktivnosti

Datum sklenitve:

16. 11. 2018

Pogodbeni partner:

Amrop Adria, družba za kadrovanje, vodenje in svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

9.740,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper z dne 21.12.2017 (Opomba: prenos pogodbe iz DRSI na 2TDK)

Datum sklenitve:

5. 11. 2018

Pogodbeni partner:

JV Kolektor CPG d.o.o., partner - EURO ASFALT, prenosnik - DRSI

Pogodbena vrednost:

11.867.277,27 EUR

Trajanje pogodbe:

Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.

Vrsta posla:

Podjemna pogodba za izvedbo strokovnega pregleda Projektne naloge za izdelavo PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

2. 11. 2018

Pogodbeni partner:

Žerak team trgovina, posredništvo, gradbeništvo in storitve d.o.o., Kletarska ulica 31, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

990,00 EUR

Trajanje pogodbe:

5. 11. 2018

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi naročila za Naravovarstveni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

26. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

204.364,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

Datum sklenitve:

23. 10. 2018

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

7.796,40 EUR

Trajanje pogodbe:

23. 10. 2020

Vrsta posla:

Pregled dokumentacije za izvedbo javnega naročila za PZI

Datum sklenitve:

16. 10. 2018

Pogodbeni partner:

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

1.350,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k pogodbi št. 2431-17-300159 za "Izdelava sprememb izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za drugi tir železniške proge Divača-Koper zaradi povečanja prereza servisnih cevi predorov na velikosti glavnih cevi" o prenosu pogodbenega razmerja (Opomba: prenos pogodbe iz DRSI na 2TDK)

Datum sklenitve:

11. 10. 2018

Pogodbeni partner:

SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d., prenosnik - DRSI

Pogodbena vrednost:

118.059,00 EUR

Trajanje pogodbe:

16. 2. 2019

Vrsta posla:

Pogodba št. 03/2018 Svetovanje in priprava projektne naloge za implementacijo BIM metodologije pri izvedbi javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 10. 2018

Pogodbeni partner:

BEXEL CONSULTING, inženiring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

12.600,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Skladno s terminskim planom naročnika v postopku oddaje JN

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k pogodbi št. 2431-17-300034 za "Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira Divača-Koper" o prenosu pogodbenega razmerja (prenosnik DRSI)

Datum sklenitve:

9. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor – izvajalec (prenosnik DRSI)

Pogodbena vrednost:

10.500,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila za Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

9. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.166.515,32 EUR

Trajanje pogodbe:

730 dni od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Aneks št. 1 o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt 2. tir železniške povezave Divača-Koper

Datum sklenitve:

8. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Deloitte svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

680.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

faza A: 3 mesece od podpisa pogodbe - 29. 4. 2018
faza B: 6 mesecev od podpisa pogodbe - 29. 7. 2018
faza C: 12 mesecev po zaključku faze B - 29. 7. 2019

Vrsta posla:

Aneks o prenosu pogodbenega razmerja iz "Pogodbe o izvedbi dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom"

Datum sklenitve:

4. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. – izvajalec (prenosnik DRSI)

Pogodbena vrednost:

810.150,94 EUR

Trajanje pogodbe:

24 mesecev od sklenitve pogodbe in ko je s strani izvajalca dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - 6. 10. 2019

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi naročila za Krasoslovni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

4. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Pogodbena vrednost:

630.912,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 01/2018 za izdelavo elaborata o preprečevanju im zmanjševanju emisije delcev iz gradbišča

Datum sklenitve:

6. 9. 2018

Pogodbeni partner:

Požarni sektor, Družba za varnost, d.o.o., Goriška cesta 25b, 5270 Ajdovščina

Pogodbena vrednost:

3.450,00 EUR

Trajanje pogodbe:

27. 9. 2018

Vrsta posla:

Pregled dokumentacije izvedenih javnih naročil ali javnih naročil, ki so v teku za potrebe primopredaje na 2TDK

Datum sklenitve:

3. 9. 2018

Pogodbeni partner:

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

1.350,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o reviziji računovodskih izkazov za leto 2018

Datum sklenitve:

29. 6. 2018

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.878,50 EUR

Trajanje pogodbe:

28. 2. 2019

Vrsta posla:

Pogodba o reviziji računovodskih izkazov

Datum sklenitve:

29. 6. 2018

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.878,50 EUR

Trajanje pogodbe:

28. 2. 2019 oz. do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba za izvedbo storitev notranjega revidiranja

Datum sklenitve:

14. 5. 2018

Pogodbeni partner:

Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

6.500,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o poslovnem sodelovanju - opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom št. AK-18-17

Datum sklenitve:

12. 3. 2018

Pogodbeni partner:

Agil d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

80,00 EUR/letno

Trajanje pogodbe:

36 mesecev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi za izvedbo storitev notranjega revidiranja

Datum sklenitve:

7. 2. 2018

Pogodbeni partner:

Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

1.820,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju odvetniških storitev in Aneks št. 1

Datum sklenitve:

17. 01. 2018

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.575,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o pripravi pravnega mnenja

Datum sklenitve:

10. 1. 2018

Pogodbeni partner:

Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

2.450,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi študije za preučitev obvladovanj tveganj na področju investicijskih odklonov oziroma zlorab

Datum sklenitve:

22. 11. 2017

Pogodbeni partner:

Ernst&Young Svetovanje, davčno svetvanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.500,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve

Vrsta posla:

Pogodba o zagotavljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

20. 11. 2017

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Čuk

Pogodbena vrednost:

18.450,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve

Vrsta posla:

Izvajanje storitev na področju računalniške informatike

Datum sklenitve:

24. 7. 2017

Pogodbeni partner:

ZupO.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11b, 1262 Dol pri Ljubljani,

Pogodbena vrednost za posamezni mesec:

160,00 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 :

-

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2017

Vrsta posla:

Posodobitev spletne strani

Datum izdaje naročilnice:

14. 6. 2017

Pogodbeni partner:

Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0000 0825 991 pri Sberbank d.d.

Pogodbena vrednost:

4.983,00 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 :

Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku

Trajanje pogodbe:

10 delovnih dni

Vrsta posla:

Revizija računovodskih izkazov za leto 2017

Datum sklenitve:

12. 5. 2017

Pogodbeni partner:

BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj

Pogodbena vrednost:

1.879,00 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017:

-

Trajanje pogodbe:

15. 3. 2018

Vrsta posla:

Izvedba notranje revizije

Datum sklenitve:

13. 4. 2017

Pogodbeni partner:

Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, Tatjana Habjan, s.p., Pod gozdom cest III/22 1290 Grosuplje, TRR: SI56 6000 0000 0695 367 pri Hranilnici LON d.d.

Pogodbena vrednost:

2.480,00 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017:

2.080,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2017

Vrsta posla:

Revizija računovodskih izkazov za leto 2016

Datum sklenitve:

23. 12. 2016

Pogodbeni partner:

BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj

Pogodbena vrednost:

1.878,50 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017:

Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku

Trajanje pogodbe:

15. 3. 2017

Vrsta posla:

Izvedba storitev tehnične podpore v povezavi z realizacijo razvoja projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper

Datum sklenitve:

3. 10. 2016

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

479.508,80 EUR

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.9.2018:

110.383,17 EUR z DDV

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2018

Pogodba št.: 8/2021 za »Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za arheološko najdišče Osp - Arheološko najdišče Jenetova senožet na območju načrtovane trase drugega tira Divača-Koper«

Skladno z 4.a členom Zakona o informacijah javnega značaja, objavljamo seznam svetovalnih pogodb:

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača – Koper

Datum sklenitve:

25. 8. 2021

Pogodbeni partner:

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Se ne spreminja.

Trajanje pogodbe:

36 mesecev.

Vrsta posla:

Pogodba za izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper: odsek 1 in 2

Datum sklenitve:

14. 7. 2021

Pogodbeni partner:

JV:

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana (vodilni partner);

IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d., Zadobrovška cesta 4, SI-1260 Ljubljana – Polje (partner);

GRADBENI INŠTITUT ZRMK d.o.o., Dimičeva ulica 12, SI-1000 Ljubljana (partner).

Pogodbena vrednost:

4.505.258,59

Trajanje pogodbe:

66 mesecev

 

Vrsta posla:

Pogodba št. 28/2021 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

7. 7. 2021

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Zupančič o.p., d.o.o., Nazorjeva ulica 6A, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

20.000,00

Trajanje pogodbe:

1 leto

Vrsta posla:

Pogodba št. 32/2021 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

31. 8. 2021

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

30.000,00

Trajanje pogodbe:

1 leto

Vrsta posla:

Pogodba št. 21/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper – Področje železniškega omrežja«

Datum sklenitve:

25. 5. 2021

Pogodbeni partner:

TSEProj, Tehnično svetovanje in projektiranje, Bojan Vučko s.p., Mandeljčeva pot 11, 4000 Kranj

Pogodbena vrednost:

2.400,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 14/2021 za izvedbo javnega naročila za Investicijski supernadzor pri gradnji drugega tira Divača - Koper

Datum sklenitve:

21. 5. 2021

Pogodbeni partner:

MIND INŽENIRING, gradnja, inženiring in projektiranje, d. o. o., Ljutomerska cesta 38, SI-2270 Ormož

Pogodbena vrednost:

1.844.940,00

Trajanje pogodbe:

72 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba št. 22/2021 za »Sodelovanje in svetovanje pri pripravi in izvedbi razpisov za Sklop 3 izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper – Področje elektroenergetskih naprav«

Datum sklenitve:

18. 5. 2021

Pogodbeni partner:

ELEKTROENERGETIKA, Projektiranje, tehnično svetovanje, izvajanje, d.o.o., Prešernova cesta 8, Velenje, 3320 Velenje

Pogodbena vrednost:

3.840,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 19/2021 za Tehnično opazovanje pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Datum sklenitve:

14. 5. 2021

Pogodbeni partner:

JV:

IRGO CONSULTING d.o.o., Slovenčeva ulica 93, SI-1000 Ljubljana (vodilni partner);

ELEA IC projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, SI-1000 Ljubljana (partner);

GEOTOČKA IN 2GR, geodetsko svetovanje in storitve, d.o.o., Tehnološki park 24, SI-1000 Ljubljana (partner);

DIBIT Messtechnik GmbH, Framsweg 16, AT-6020 lnnsbruck (partner);

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana (partner)

Pogodbena vrednost:

13.971.666,00

Trajanje pogodbe:

Predvidoma 35 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 18/2021 za Izvedbo kontrolnih geodetskih meritev pri izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Datum sklenitve:

10. 5. 2021

Pogodbeni partner:

GEOLINE, geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Gerbičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.300,00

Trajanje pogodbe:

Predvidoma 8 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba 15/2021 za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal

Datum sklenitve:

5. 5. 2021

Pogodbeni partner:

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica (vodilni partner);

Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4, Üsküdar, TR-34676 Istanbul (partner);

Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S., Kazım Özalp,, Nene Hatun Cd No:115, TR-06680 Çankaya/Ankara

Pogodbena vrednost:

403.613.361,12

Trajanje pogodbe:

40 mesecev po datumu začetka

Vrsta posla:

Pogodba št. 17/2021 za PZI podhoda in dostopnih poti do podhoda za pešce in kolesarje pod novo progo Divača – Koper in deviacijo obstoječe proge št. 60 Divača – cepišče Prešnica

Datum sklenitve:

21. 4. 2021

Pogodbeni partner:

Projektiva NVG, projektiranje in inženiring, d.o.o., Opekarniška cesta 15b, 3000 Celje

Pogodbena vrednost:

28.350,00

Trajanje pogodbe:

3 mesece od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba za izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izvedbi I. faze ureditve območja deponije Bekovec pri izgradnji drugega tira Divača – Koper 

Datum sklenitve:

9. 4. 2021

Pogodbeni partner:

IGMAT – Inštitut za gradbene materiale, d.d., Zadobrovška cesta 4, 1260 Ljubljana – Polje  

Pogodbena vrednost:

6.450,14

Trajanje pogodbe:

8 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper

Datum sklenitve:

31. 03. 2021

Pogodbeni partner:

KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o., Industrijska cesta 2, SI-5000 Nova Gorica (vodilni partner);

Yapi Merkezi Inşaat ve Sanayi, A.Ş., Hacı Reşit Paşa Sok. No: 4, Üsküdar, TR-34676 Istanbul (partner);

Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S., Kazım Özalp,, Nene Hatun Cd No:115, TR-06680 Çankaya/Ankara

Pogodbena vrednost:

224.749.369,00

Trajanje pogodbe:

36 mesecev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi O POSLOVNEM SODELOVANJU - OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM ŠT. AK-18-17

Datum sklenitve:

11. 3. 2021

Pogodbeni partner:

Agil d.o.o, Brnčičeva ulica 11,1231 Ljubljana Črnuče

Pogodbena vrednost:

80,00/leto

Trajanje pogodbe:

12.03.2021

Vrsta posla:

Pogodba št. 12/2021 za izvedbo »Oblikovanja in tiska časopisa Drugi tir«

Datum sklenitve:

9. 3. 2021

Pogodbeni partner:

Agencija ODMEV, družba za strateško komuniciranje, d.o.o., Gregorčičeva 3,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

15.840,00  

Trajanje pogodbe:

10 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba št. 11/2021 za Monitoring dvoživk na območju trase drugega tira Divača - Koper za obdobje do konca gradnje

Datum sklenitve:

2. 3. 2021

Pogodbeni partner:

Svetovanje in izobraževanje. Maja Brozovič s.p., Kidričeva 82,1236 Trzin

Pogodbena vrednost:

33.791,00  

Trajanje pogodbe:

72 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 10/2021 za izdelavo »Strokovne študije možnih lokacij za uporabo viškov materialov, ki nastanejo pri gradnji predorov drugega železniškega tira Divača-Koper«

Datum sklenitve:

22. 2. 2021

Pogodbeni partner:

PKG Šprinzer Mirko s.p.. Projekti krožnega gospodarstva, Ruška cesta 7, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

26.950,00  

Trajanje pogodbe:

22. 3. 2021

Vrsta posla:

Pogodba št. 8/2021 za »Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za arheološko najdišče Osp - Arheološko najdišče Jenetova senožet na območju načrtovane trase drugega tira Divača-Koper«

Datum sklenitve:

19. 2. 2021

Pogodbeni partner:

Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Poljanska cesta 40, Ljubljana

Pogodbena vrednost:

16.207,12  

Trajanje pogodbe:

90 dni od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 7/2021 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

4. 2. 2021

Pogodbeni partner:

Odvetnik Franci Kodela, Industrijska c. 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

20.000,00  

Trajanje pogodbe:

4. 2. 2022

Vrsta posla:

POGODBA ŠT. 2/2021 za izvedbo "Storitev lektoriranja slovenskih besedil in prevajanja v angleški jezik"

Datum sklenitve:

1. 2. 2021

Pogodbeni partner:

Jezikovna agencija TAIA INT, prevajanje in storitve, d.o.o., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.500,00  

Trajanje pogodbe:

1. 2. 2022

Vrsta posla:

Pogodba št. 5/2021 o opravljanju storitev pravnega svetovanja na področju javnega naročanja

Datum sklenitve:

29. 1. 2021

Pogodbeni partner:

PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče 

Pogodbena vrednost:

70,00/uro  

Trajanje pogodbe:

29. 1. 2022

Vrsta posla:

POGODBA ŠT. 61/2020 Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja

Datum sklenitve:

26. 1. 2021

Pogodbeni partner:

VITOMA PR, Percepcijsko upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 78, 1000 Ljubljana 

Pogodbena vrednost:

50,00/uro  

Trajanje pogodbe:

26. 1. 2022

Vrsta posla:

POGODBA ŠT. 60/2020 Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja

Datum sklenitve:

26. 1. 2021

Pogodbeni partner:

Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana 

Pogodbena vrednost:

75,00/uro  

Trajanje pogodbe:

26. 1. 2022

Vrsta posla:

Pogodba št. 4/2021 o opravljanju storitev pravnega svetovanja na področju javnih naročil

Datum sklenitve:

22. 1. 2021

Pogodbeni partner:

LEGAL X, pravne in poslovne rešitve, d.o.o., Tehnološki park 20, 1000 Ljubljana  

Pogodbena vrednost:

100,00/uro  

Trajanje pogodbe:

22. 1. 2022

Vrsta posla:

Storitve nadzora in varnostne koordinacije pri izvedbi ureditve območja Bekovec z nasipavanjem viškov izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper za prvo etapo izvedbe

Datum sklenitve:

12. 1. 2021

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana 

Pogodbena vrednost:

70.133,20 

Trajanje pogodbe:

Skladno s posameznimi pogodbeno določenimi roki in dinamiko del

Vrsta posla:

POGODBA št.: 62/2020 O OPRAVLJANJU ODVETNIŠKIH STORITEV (Izdelava internih aktov)

Datum sklenitve:

4. 1. 2021

Pogodbeni partner:

Odvetnik Boštjan Repnik, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.000,00  

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev 

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi o nakupu strojne in programske opreme za evidentiranje delovnega časa št. 33/2020 z dne 8. 6. 2020

Datum sklenitve:

3. 12. 2020

Pogodbeni partner:

ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic. 

Trajanje pogodbe:

15. 2. 2021

Vrsta posla:

Pogodba št. 54/2020 za nadzor in druge inženirske storitve pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 11. 2020

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.718.723,26

Trajanje pogodbe:

72 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi št. 05/2018 o izvedbi javnega naročila za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

9. 11. 2020

Pogodbeni partner:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic. 

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2023

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k pogodbi za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti

Datum sklenitve:

13. 10. 2020

Pogodbeni partner:

APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic.

Trajanje pogodbe:

9. 1. 2021

Vrsta posla:

Pogodba št. 51/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

8. 10. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Neffat o.p., d.o.o., Miklošičeva 18, Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 125,00 EUR (gospodarsko pravo) in 100,00 EUR (javna naročila)

Trajanje pogodbe:

3 leta 

   

Vrsta posla:

Pogodba št. 41/2020 za izvajanje notranje revizije družbe 2TDK d.o.o. za poslovno leto 2020

Datum sklenitve:

7. 10. 2020

Pogodbeni partner:

KPMG poslovno svetovanje d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

37.129,00

Trajanje pogodbe:

31. 03. 2021

Vrsta posla:

Pogodba o odvetniških storitvah 

Datum sklenitve:

6. 10. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetnik Boštjan Repnik, Dalmatinova ulica 4, Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas

Vrsta posla:

Pogodba o odvetniških storitvah nadzornemu svetu

Datum sklenitve:

6. 10. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Ilić & Partnerji o.p., d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana 

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 150,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas

Vrsta posla:

Pogodba št. 50/2020 o izvedbi javnega naročila za Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK, d.o.o.

Datum sklenitve:

16. 09. 2020

Pogodbeni partner:

Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

138.500,00 brez DPZP oz. 150.272,50 z DPZP

Trajanje pogodbe:

13. 09. 2021

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi o nakupu strojne in programske opreme za evidentiranje delovnega časa št. 33/2020 z dne 8. 6. 2020

Datum sklenitve:

06. 09. 2020

Pogodbeni partner:

ČETRTA POT, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic. 

Trajanje pogodbe:

4. 12. 2020

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2/2020 za urejanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe deponije drugega tira

Datum sklenitve:

28. 08. 2020

Pogodbeni partner:

GEAS Podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti d.o.o., Kotnikova ulica 34, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic. 

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št. 40/2020 za izvedbo uvoza digitalnih dokumentov projektne dokumentacije PZI v dokumentni sistem družbe 2TDK

Datum sklenitve:

27. 08. 2020

Pogodbeni partner:

360ECM Informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče

Pogodbena vrednost:

8.198,50

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2020

Vrsta posla:

Pogodba za preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi pri gradnji drugega tira

Datum sklenitve:

20. 08. 2020

Pogodbeni partner:

JV Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana; DIS Consulting d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana; SIQ Ljubljana, Mašera – Spasićeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.694.000,00

Trajanje pogodbe:

72 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 45/2020 za Revizijo predloga spremembe projektne dokumentacije objektov Most Glinščica 1, Most Glinščica 2 in Galerije Glinščica med objektoma za premostitev doline Glinščice pri gradnji drugega tira

Datum sklenitve:

14. 08. 2020

Pogodbeni partner:

PONTING, inženirski biro d.o.o., Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

8.198,50

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št. 44/2020 za: "Finančni svetovalec za projekt drugi tir Divača - Koper"

Datum sklenitve:

31. 7. 2020

Pogodbeni partner:

KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o. (vodilni partner),
Appia družba za projektiranje, raziskave in inženiring d.o.o. (partner),
Prometni institut Ljubljana d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov (partner)

Pogodbena vrednost:

395.280,00 EUR z DDV

Trajanje pogodbe:

24 mesecev

Vrsta posla:

Aneks št.: 3 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017

Datum sklenitve:

24. 7. 2020

Pogodbeni partner:

JV Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem Euro – Asfalt d.o.o. Sarajevo – podružnica Slovenija

Pogodbena vrednost:

603.178,44 EUR 

Trajanje pogodbe:

23. 12. 2020

Vrsta posla:

Aneks k pogodbi za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti

Datum sklenitve:

9. 7. 2020

Pogodbeni partner:

APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Aneks nima finančnih posledic.

Trajanje pogodbe:

9 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 39/2020 za: »Zagotovitev koordinatnega sistema in operativnega poligona pred gradnjo drugega tira«

Datum sklenitve:

19. 6. 2020

Pogodbeni partner:

GEOLINE, geodetske storitve in svetovanje, d.o.o., Gerbičeva ulica 10, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

47.500 EUR

Trajanje pogodbe:

20. 12. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št.: 35/2020 za izdelavo analize vpliva projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper na slovensko gospodarstvo

Datum sklenitve:

8. 6. 2020

Pogodbeni partner:

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

38.000 EUR

Trajanje pogodbe:

08. 07. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št.: 31/2020 o opravljanju storitev izvedbe revizije aneksov družbe 2TDK

Datum sklenitve:

2. 6. 2020

Pogodbeni partner:

KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

12.000 EUR

Trajanje pogodbe:

02. 07. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št.: 28/2020 o opravljanju storitev: "Izvedba super nadzora nad izgradnjo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper"

Datum sklenitve:

18. 5. 2020

Pogodbeni partner:

DIS CONSULTING, Družba za svetovanje, pripravo in izvajanje investicij d.o.o., Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

32.080,00 EUR

Trajanje pogodbe:

30. 09. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št. 18/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

urna postavka od 100,00 - 150,00 EUR*
(* višina urne postavke je odvisna od posameznega pravnega področja in velja, razen če bo za posamičen primer izrecno drugače dogovorjeno.)

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 19/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p. d.o.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje

Pogodbena vrednost:

urna postavka 130,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 20/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Matej Erjavec in partnerji d.o.o, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 21/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji o.p., d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

urna postavka 130,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 22/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 23/2020 o opravljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Čuk, Dunajska 51, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 100,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3 leta

Vrsta posla:

Pogodba št. 24/2020 o opravljanju storitev poslovnega svetovanja na področju javnih naročil

Datum sklenitve:

22. 4. 2020

Pogodbeni partner:

PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 70,00 EUR

Trajanje pogodbe:

1 leto

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi o recenziji PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divač –Koper

Datum sklenitve:

14. 4. 2020

Pogodbeni partner:

GEOPORTAL, d.o.o. (vodilni partner) in ZIL INŽENIRING d.d. (partner)

Pogodbena vrednost:

Vrednost se z aneksom ne spreminja.

Trajanje pogodbe:

Z aneksom se rok za izvedbo podaljša za pet mesecev, do 15. 9. 2020.

Vrsta posla:

Pogodba št.: 15/2020 o opravljanju storitev: "Pravnega svetovanja na področju normativne ureditve delovanja družbe 2TDK, d.o.o. in presoja zakonitosti aktualnih odločitev"

Datum sklenitve:

31. 3. 2020

Pogodbeni partner:

Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka 150,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 03. 2022

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

27. 3. 2020

Pogodbeni partner:

JV - MARKOMARK NIVAL d.o.o., Pobrežje 6A, 2284 Videm pri Ptuju

Pogodbena vrednost:

8.502.693,59 EUR

Trajanje pogodbe:

15 mesecev od uvedbe v delo za fazo B

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev

Datum sklenitve:

12. 3. 2020

Pogodbeni partner:

KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

9.600,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 7/2020 za izvedbo naročila izdelava razpisne dokumentacije za izbiro prevzemnikov zemeljskega izkopa kot gradbenega odpadka v obdelavo v okviru gradnje projekta drugi tir Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 3. 2020

Pogodbeni partner:

SIB, podjetje za storitve in izobraževanje s področja javnega naročanja, d.o.o., Partizanska 6, 2000 Maribor.

Pogodbena vrednost:

2.080,00 EUR

Trajanje pogodbe:

6 mesecev od sklenitve pogodbe.

Vrsta posla:

Pogodba št. 12/2020 za izdelavo klasifikacijskega načrta in notranjih pravil

Datum sklenitve:

5. 3. 2020

Pogodbeni partner:

360ECM Informatika d.o.o., Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana-Črnuče

Pogodbena vrednost:

14.504,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 5. 2020

Vrsta posla:

Računovodsko in davčno svetovanje na področju računovodske in davčne obravnave opredmetenega osnovnega sredstva v izgradnji (kapitalizacija stroškov z metodologijo in drugo) ter splošno računovodsko in davčno svetovanje

Datum sklenitve:

11. 2. 2020

Pogodbeni partner:

Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

18.400,00 EUR

Trajanje pogodbe:

24 mesecev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi št. 05/2018 0 izvedbi javnega naročila za Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi Il. tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

11. 2. 2020

Pogodbeni partner:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Pogodbena vrednost:

180.328,09 EUR

Trajanje pogodbe:

Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.

Vrsta posla:

Pogodba za popis in monitoring dvoživk pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 2. 2020

Pogodbeni partner:

Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

9.050,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Strokovna pravna pomoč v zvezi z razlago vprašanj mineralne surovine in zemeljskega izkopa kot odpadka v okviru projekta drugi tir Divača-Koper

Datum sklenitve:

3. 2. 2020

Pogodbeni partner:

Pravno in poslovno svetovanje, Senko Pličanič s.p., Radio cesta 5, 1230 Domžale

Pogodbena vrednost:

18.750,00 EUR

Trajanje pogodbe:

3. 8. 2020

Vrsta posla:

Pogodba za BIM nadzornika za spremljavo izdelave PZI dokumentacije in za izvedbo del pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača - Koper

Datum sklenitve:

28. 1. 2020

Pogodbeni partner:

JV Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor in BEXEL Consulting d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.881.526,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2025 oz. do zaključka gradbenih del.

Vrsta posla:

Aneks št.: 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper z dne 20.12.2017

Datum sklenitve:

24. 1. 2020

Pogodbeni partner:

Kolektor CPG d.o.o. s partnerjem EURO-ASFALT d.o.o.

Pogodbena vrednost:

551.478,55 EUR

Trajanje pogodbe:

25. 7. 2020

Vrsta posla:

Aneks o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe za svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja z dne 6. 11. 2019

Datum sklenitve:

16. 1. 2020

Pogodbeni partner:

Herman in partnerji, poslovno svetovanje in komuniciranje, d.o.o.

Pogodbena vrednost:

Vrednost se z aneksom ne spreminja

Trajanje pogodbe:

Čas trajanja se z aneksom ne spreminja

Vrsta posla:

Pogodba za urejevanje zemljiškoknjižnih zadev za potrebe deponije drugega tira železniške proge Divača – Koper

Datum sklenitve:

9. 1. 2020

Pogodbeni partner:

GEAS, podjetje za inženiring in svetovanje v gradbeni dejavnosti, d.o.o.

Pogodbena vrednost:

15.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

4 mesece

Vrsta posla:

Pogodba za Revizijo preveritve ustreznosti prometnih napovedi iz Študije upravičenosti Drugi tir Divača-Koper (ŠU) in njenih podlag

Datum sklenitve:

9. 1. 2020

Pogodbeni partner:

APPIA d.o.o., Leskoškova cesta 9 E, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

79.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

6 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj

Datum sklenitve:

20. 12. 2019

Pogodbeni partner:

Praetor, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o, Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

20.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper

Datum sklenitve:

17. 12. 2019

Pogodbeni partner:

JV: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o. (vodilni partner), SŽ Projektivno podjetje d.d. (partner), IRGO Consulting d.o.o. (partner)

Pogodbena vrednost:

Pogodbena vrednost se z aneksom ne spreminja

Trajanje pogodbe:

Konec leta 2025 – Z aneksom je rok za izvedbo faze A, natančneje podfaze A2, podaljšan za en (1) mesec, do 1. 3. 2020.

Vrsta posla:

Pogodba za izdelavo razpisnih zahtev za izbor izvajalca za preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) in z nacionalnimi predpisi

Datum sklenitve:

17. 12. 2019

Pogodbeni partner:

Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

19.400,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Dodatek k Pogodbi o opravljanju pravnih storitev z dne 9. 4. 2019

Datum sklenitve:

9. 12. 2019

Pogodbeni partner:

Jadek & Pensa d.o.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Skladno s Pogodbo

Vrsta posla:

Določitev optimalnega scenarija za ravnanje z viški materiala

Datum sklenitve:

27. 11. 2019

Pogodbeni partner:

E-NET OKOLJE d.o.o.

Pogodbena vrednost:

43.500,00 EUR

Trajanje pogodbe:

17. 12. 2019

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi št. 08/2018 o opravljanju storitev - poslovne IT rešitve

Datum sklenitve:

21. 11. 2019

Pogodbeni partner:

Zupo.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11B, 1262 Dol pri Ljubljani

Pogodbena vrednost:

9.755,40 EUR

Trajanje pogodbe:

23. 5. 2020

Vrsta posla:

Storitve zavarovalnega posredništva

Datum sklenitve:

12. 11. 2019

Pogodbeni partner:

ZA & SVET, zavarovalno posredovanje, d.o.o.

Pogodbena vrednost:

Zaslužek izvajalca je izključno posredniška provizija

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas

Vrsta posla:

Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja

Datum sklenitve:

6. 11. 2019

Pogodbeni partner:

Pristop skupina družba za komunikacijski management d.o.o., Trubarjeva cesta 79, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v razponu od 70,00 – 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

18 mesecev (Opomba: izvajalec je odstopil od pogodbe.)

Vrsta posla:

Svetovalne storitve na področju odnosov z javnostmi in strateškega komuniciranja

Datum sklenitve:

6. 11. 2019

Pogodbeni partner:

Stratkom, strateško komuniciranje d.o.o.

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 75,00 EUR

Trajanje pogodbe:

18 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba o recenziji PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper

Datum sklenitve:

29. 10. 2019

Pogodbeni partner:

GEOPORTAL, podjetje za projektiranje, svetovanje in inženiring d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

556.760,00 EUR

Trajanje pogodbe:

15. 4. 2020

Vrsta posla:

Izdelava izvedbenega načrta nove začasne obvozne ceste mimo vasi Beka – podaljšek dostopne ceste T2a za navezavo na lokalno cesto LC – 625502 in rekonstrukcijo lokalne ceste LC – 625502

Datum sklenitve:

21. 10. 2019

Pogodbeni partner:

Lineal, biro za projektiranje, inženiring, storitve in gradbeništvo d.o.o, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

38.640,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2019

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila št.: 26/2019 za "Zavarovanje odgovornosti družbe, uprave, NS in ostalih zaposlenih družbe 2TDK d.o.o."

Datum sklenitve:

3. 10. 2019

Pogodbeni partner:

Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

88.350,00 EUR

Trajanje pogodbe:

2. 10. 2020

Vrsta posla:

Revizija računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 družbe 2TDK

Datum sklenitve:

30. 9. 2019

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

28.770,00 EUR

Trajanje pogodbe:

28. 3. 2022

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi št. 2431-17-300034 za predmet Javnega naročila: »Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper« z dne 20.4. 2017

Datum sklenitve:

11. 9. 2019

Pogodbeni partner:

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

Vrednost se z aneksom ne spreminja.

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe pogodbenih obvez.

Vrsta posla:

Pogodba za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper

Datum sklenitve:

26. 8. 2019

Pogodbeni partner:

DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

516.151,76 EUR

Trajanje pogodbe:

24 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba za vzpostavitev sistema varnega upravljanja subjekta, ki izvaja naloge upravljavca drugega tira Divača - Koper

Datum sklenitve:

19. 8. 2019

Pogodbeni partner:

INTERLINGUA d.o.o., Erjavčeva ulica 73, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

19.950,00 EUR

Trajanje pogodbe:

2 meseca od sklenitve pogodbe.

Vrsta posla:

Pogodbo o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - 2 sklopa: Popisi in monitoring habitatnih tipov ter Popisi in monitoring vodnih organizmov

Datum sklenitve:

31. 7. 2019

Pogodbeni partner:

Matrika ZVO d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

105.750,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Aneks št. 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt drugi tir železniške povezave Divača-Koper

Datum sklenitve:

29. 7. 2019

Pogodbeni partner:

DELOITTE SVETOVANJE d.o.o.. Dunajska cesta 165,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

163.620,00 EUR

Trajanje pogodbe:

30. 4. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - sklop: Popisi in monitoring netopirjev

Datum sklenitve:

15. 7. 2019

Pogodbeni partner:

Center za kartografijo favne in flore, Antoličičeva ulica 1, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Pogodbena vrednost:

18.800,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila za Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - sklop: Popisi ptic (gnezdilke in sova uharica)

Datum sklenitve:

11. 7. 2019

Pogodbeni partner:

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.115,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo.

Vrsta posla:

Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper - sklop: Popisi rib in rakov

Datum sklenitve:

5. 7. 2019

Pogodbeni partner:

Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Šmartno

Pogodbena vrednost:

22.088,00 EUR

Trajanje pogodbe:

5. 7. 2026

Vrsta posla:

Pogodba o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper

Datum sklenitve:

17. 6. 2019

Pogodbeni partner:

JV: Elea iC, projektiranje in svetovanje d.o.o. (vodilni partner), SŽ Projektivno podjetje d.d. (partner), IRGO Consulting d.o.o. (partner)

Pogodbena vrednost:

17.499.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Konec leta 2025

Vrsta posla:

Dogovor o odvetniških storitvah

Datum sklenitve:

3. 6. 2019

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Dunajska 20,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 100,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev

Vrsta posla:

Dogovor o odvetniških storitvah

Datum sklenitve:

3. 6. 2019

Pogodbeni partner:

Odvetniška družba Čeferin in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o. p., d. o. o.. Taborska cesta 13, Grosuplje

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 130,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)

Vrsta posla:

Dogovor o odvetniških storitvah

Datum sklenitve:

3. 6. 2019

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 120,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila »Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira Divača - Koper«

Datum sklenitve:

28. 5. 2019

Pogodbeni partner:

Zavod za gradbeništvo, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

166.258,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev

Datum sklenitve:

24. 5. 2019

Pogodbeni partner:

KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.260,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o odvetniških storitvah

Datum sklenitve:

24. 05. 2019

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Čuk, Cesta v Gorice 34,1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Urna postavka v višini 100,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas (Opomba: dne 22.4.2020 sklenjen sporazum o prenehanju veljavnosti pogodbe.)

Vrsta posla:

Pogodba za iskanje in selekcijo kadra

Datum sklenitve:

22. 5. 2019

Pogodbeni partner:

Adecco H.R., kadrovsko svetovanje d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

4.520,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o zavarovalnem posredništvu

Datum sklenitve:

10. 05. 2019

Pogodbeni partner:

GrECo JLT, posredovanje na področju zavarovanja, d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Cena ni bila predmet ponudb.

Trajanje pogodbe:

Nedoločen čas

Vrsta posla:

Pogodba o storitvah STA servisa in fotografiranja po naročilu

Datum sklenitve:

7. 5. 2019

Pogodbeni partner:

Slovenska tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

250,00 EUR/mesec storitev STA servisa; 240,00 EUR za 2 uri fotografiranja po naročilu

Trajanje pogodbe:

15. 4. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju pravnih storitev

Datum sklenitve:

9. 4. 2019

Pogodbeni partner:

Jadek & Pensa d.o.o. – o.p., Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

20.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj

Datum sklenitve:

29. 3. 2019

Pogodbeni partner:

PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

15.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev

Vrsta posla:

Izvajanje storitev notranje revizije v letu 2019

Datum sklenitve:

27. 3. 2019

Pogodbeni partner:

Ernst & Young Svetovanje, davčno svetovanje, d.o.o. Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

19.952,00 EUR

Trajanje pogodbe:

31. 1. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi aktuarskih storitev

Datum sklenitve:

8. 3. 2019

Pogodbeni partner:

ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, Cesta XV1/5A, Ljubljana-Polje

Pogodbena vrednost:

132,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k pogodbi o reviziji računovodskih izkazov za leto 2019

Datum sklenitve:

1. 3. 2019

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

Pogodbena vrednost se z aneksom ne spreminja.

Trajanje pogodbe:

26. 3. 2019

Vrsta posla:

Pogodba št. 03/2019 za izvajanje storitev nadzora za izvedbo dostopnih cest v okviru izvedbe pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

14. 2. 2019

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

272.947,38 EUR

Trajanje pogodbe:

1. 4. 2020

Vrsta posla:

Pogodba št. 11/2018 o izvedbi javnega naročila za Geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

19. 2. 2019

Pogodbeni partner:

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva u. 14, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

392.059,30 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju svetovalnih storitev na področju davkov

Datum sklenitve:

15. 2. 2019

Pogodbeni partner:

Modri nasvet družba za svetovalne storitve d.o.o., Brodarjev trg 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

3.840,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 03/2019 za izvajanje storitev nadzora za izvedbo dostopnih cest v okviru izvedbe pripravljalnih del za izgradnjo drugega tira želetniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

14. 2. 2019

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

272.947,38 EUR

Trajanje pogodbe:

1. 4. 2020

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju o svetovalnih storitvah

Datum sklenitve:

5. 2. 2019

Pogodbeni partner:

KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

8.100,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba št. 10/2018 o opravljanju storitev - varnostni pregled

Datum sklenitve:

4. 1. 2019

Pogodbeni partner:

SGB, varnostno svetovanje, d.o.o., Opekarska cesta 11, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

3.500,00 EUR

Trajanje pogodbe:

7 dni

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju storitev - poslovne IT rešitve

Datum sklenitve:

23. 11. 2018

Pogodbeni partner:

Zupo.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11B, 1262 Dol pri Ljubljani

Pogodbena vrednost:

14.167,20 EUR

Trajanje pogodbe:

12 mesecev

Vrsta posla:

Pogodba za svetovalne storitve in koordinacijo selekcijskih aktivnosti

Datum sklenitve:

16. 11. 2018

Pogodbeni partner:

Amrop Adria, družba za kadrovanje, vodenje in svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

9.740,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper z dne 21.12.2017 (Opomba: prenos pogodbe iz DRSI na 2TDK)

Datum sklenitve:

5. 11. 2018

Pogodbeni partner:

JV Kolektor CPG d.o.o., partner - EURO ASFALT, prenosnik - DRSI

Pogodbena vrednost:

11.867.277,27 EUR

Trajanje pogodbe:

Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.

Vrsta posla:

Podjemna pogodba za izvedbo strokovnega pregleda Projektne naloge za izdelavo PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

2. 11. 2018

Pogodbeni partner:

Žerak team trgovina, posredništvo, gradbeništvo in storitve d.o.o., Kletarska ulica 31, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

990,00 EUR

Trajanje pogodbe:

5. 11. 2018

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi naročila za Naravovarstveni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

26. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

204.364,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

Datum sklenitve:

23. 10. 2018

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

7.796,40 EUR

Trajanje pogodbe:

23. 10. 2020

Vrsta posla:

Pregled dokumentacije za izvedbo javnega naročila za PZI

Datum sklenitve:

16. 10. 2018

Pogodbeni partner:

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

1.350,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k pogodbi št. 2431-17-300159 za "Izdelava sprememb izdelanega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za drugi tir železniške proge Divača-Koper zaradi povečanja prereza servisnih cevi predorov na velikosti glavnih cevi" o prenosu pogodbenega razmerja (Opomba: prenos pogodbe iz DRSI na 2TDK)

Datum sklenitve:

11. 10. 2018

Pogodbeni partner:

SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d., prenosnik - DRSI

Pogodbena vrednost:

118.059,00 EUR

Trajanje pogodbe:

16. 2. 2019

Vrsta posla:

Pogodba št. 03/2018 Svetovanje in priprava projektne naloge za implementacijo BIM metodologije pri izvedbi javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 10. 2018

Pogodbeni partner:

BEXEL CONSULTING, inženiring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

12.600,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Skladno s terminskim planom naročnika v postopku oddaje JN

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k pogodbi št. 2431-17-300034 za "Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira Divača-Koper" o prenosu pogodbenega razmerja (prenosnik DRSI)

Datum sklenitve:

9. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor – izvajalec (prenosnik DRSI)

Pogodbena vrednost:

10.500,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Čas trajanja se z aneksom ne spreminja.

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi javnega naročila za Izvedba predhodnih arheoloških raziskav na trasi II. tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

9. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.166.515,32 EUR

Trajanje pogodbe:

730 dni od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Aneks št. 1 o prenosu pogodbenega razmerja iz Pogodbe o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt 2. tir železniške povezave Divača-Koper

Datum sklenitve:

8. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Deloitte svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

680.000,00 EUR

Trajanje pogodbe:

faza A: 3 mesece od podpisa pogodbe - 29. 4. 2018
faza B: 6 mesecev od podpisa pogodbe - 29. 7. 2018
faza C: 12 mesecev po zaključku faze B - 29. 7. 2019

Vrsta posla:

Aneks o prenosu pogodbenega razmerja iz "Pogodbe o izvedbi dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehniških raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom"

Datum sklenitve:

4. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. – izvajalec (prenosnik DRSI)

Pogodbena vrednost:

810.150,94 EUR

Trajanje pogodbe:

24 mesecev od sklenitve pogodbe in ko je s strani izvajalca dostavljena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - 6. 10. 2019

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi naročila za Krasoslovni nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

4. 10. 2018

Pogodbeni partner:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Pogodbena vrednost:

630.912,00 EUR

Trajanje pogodbe:

84 mesecev od uvedbe v delo

Vrsta posla:

Pogodba št. 01/2018 za izdelavo elaborata o preprečevanju im zmanjševanju emisije delcev iz gradbišča

Datum sklenitve:

6. 9. 2018

Pogodbeni partner:

Požarni sektor, Družba za varnost, d.o.o., Goriška cesta 25b, 5270 Ajdovščina

Pogodbena vrednost:

3.450,00 EUR

Trajanje pogodbe:

27. 9. 2018

Vrsta posla:

Pregled dokumentacije izvedenih javnih naročil ali javnih naročil, ki so v teku za potrebe primopredaje na 2TDK

Datum sklenitve:

3. 9. 2018

Pogodbeni partner:

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

1.350,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o reviziji računovodskih izkazov za leto 2018

Datum sklenitve:

29. 6. 2018

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.878,50 EUR

Trajanje pogodbe:

28. 2. 2019

Vrsta posla:

Pogodba o reviziji računovodskih izkazov

Datum sklenitve:

29. 6. 2018

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.878,50 EUR

Trajanje pogodbe:

28. 2. 2019 oz. do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba za izvedbo storitev notranjega revidiranja

Datum sklenitve:

14. 5. 2018

Pogodbeni partner:

Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

6.500,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o poslovnem sodelovanju - opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom št. AK-18-17

Datum sklenitve:

12. 3. 2018

Pogodbeni partner:

Agil d.o.o., Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

80,00 EUR/letno

Trajanje pogodbe:

36 mesecev

Vrsta posla:

Aneks št. 1 k Pogodbi za izvedbo storitev notranjega revidiranja

Datum sklenitve:

7. 2. 2018

Pogodbeni partner:

Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

1.820,00 EUR

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o opravljanju odvetniških storitev in Aneks št. 1

Datum sklenitve:

17. 01. 2018

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.575,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev

Vrsta posla:

Pogodba o pripravi pravnega mnenja

Datum sklenitve:

10. 1. 2018

Pogodbeni partner:

Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

2.450,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve

Vrsta posla:

Pogodba o izvedbi študije za preučitev obvladovanj tveganj na področju investicijskih odklonov oziroma zlorab

Datum sklenitve:

22. 11. 2017

Pogodbeni partner:

Ernst&Young Svetovanje, davčno svetvanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.500,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve

Vrsta posla:

Pogodba o zagotavljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

20. 11. 2017

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Čuk

Pogodbena vrednost:

18.450,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve

Vrsta posla:

Izvajanje storitev na področju računalniške informatike

Datum sklenitve:

24. 7. 2017

Pogodbeni partner:

ZupO.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11b, 1262 Dol pri Ljubljani,

Pogodbena vrednost za posamezni mesec:

160,00 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 :

-

Trajanje pogodbe:

31. 10. 2017

Vrsta posla:

Posodobitev spletne strani

Datum izdaje naročilnice:

14. 6. 2017

Pogodbeni partner:

Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0000 0825 991 pri Sberbank d.d.

Pogodbena vrednost:

4.983,00 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 :

Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku

Trajanje pogodbe:

10 delovnih dni

Vrsta posla:

Revizija računovodskih izkazov za leto 2017

Datum sklenitve:

12. 5. 2017

Pogodbeni partner:

BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj

Pogodbena vrednost:

1.879,00 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017:

-

Trajanje pogodbe:

15. 3. 2018

Vrsta posla:

Izvedba notranje revizije

Datum sklenitve:

13. 4. 2017

Pogodbeni partner:

Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, Tatjana Habjan, s.p., Pod gozdom cest III/22 1290 Grosuplje, TRR: SI56 6000 0000 0695 367 pri Hranilnici LON d.d.

Pogodbena vrednost:

2.480,00 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017:

2.080,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2017

Vrsta posla:

Revizija računovodskih izkazov za leto 2016

Datum sklenitve:

23. 12. 2016

Pogodbeni partner:

BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj

Pogodbena vrednost:

1.878,50 EUR brez DDV

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017:

Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku

Trajanje pogodbe:

15. 3. 2017

Vrsta posla:

Izvedba storitev tehnične podpore v povezavi z realizacijo razvoja projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper

Datum sklenitve:

3. 10. 2016

Pogodbeni partner:

DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

479.508,80 EUR

Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.9.2018:

110.383,17 EUR z DDV

Trajanje pogodbe:

31. 12. 2018

Pogodba št.: 8/2021 za »Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za arheološko najdišče Osp - Arheološko najdišče Jenetova senožet na območju načrtovane trase drugega tira Divača-Koper«