EN

O 2TDK

Preostale svetovalne in druge storitve

Vrsta posla:Pogodba za izvajanje konzultantskih storitev v okviru izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 26. 8. 2019
Pogodbeni partner: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 516.151,76 EUR
Trajanje pogodbe: 24 mesecev
Vrsta posla:ANEKS št. 2 k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za pridobitev finančnega svetovalca in podpore projektnemu vodenju za projekt drugi tir železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 29. 7. 2019
Pogodbeni partner: DELOITTE SVETOVANJE d.o.o.. Dunajska cesta 165,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 163.620,00 EUR
Trajanje pogodbe: 30. 4. 2020
Vrsta posla:Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Dunajska 20,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 100,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev

Vrsta posla:Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška družba Čeferin in partnerji, družba za opravljanje odvetniškega poklica, o. p., d. o. o.. Taborska cesta 13, Grosuplje
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 130,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev

Vrsta posla:Dogovor o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 3. 6. 2019
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 120,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev

Vrsta posla:Pogodba o izvedbi svetovalnih storitev
Datum sklenitve: 24. 5. 2019
Pogodbeni partner: KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.260,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba o odvetniških storitvah
Datum sklenitve: 24.05.2019
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk, Cesta v Gorice 34,1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Urna postavka v višini 100,00 EUR
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas

Vrsta posla:Pogodba o zavarovalnem posredništvu
Datum sklenitve: 10.05.2019
Pogodbeni partner: GrECo JLT, posredovanje na področju zavarovanja, d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: Cena ni bila predmet ponudb.
Trajanje pogodbe: Nedoločen čas
Vrsta posla:Pogodba o storitvah poslovnega svetovanja s področja javnega naročanja ter pripravi pravnih mnenj
Datum sklenitve: 29. 3. 2019
Pogodbeni partner: PRAETOR, varno in gospodarno poslovanje in svetovanje, d.o.o., Brnčičeva ulica 13,1231 Ljubljana - Črnuče
Pogodbena vrednost: 15.000,00 EUR
Trajanje pogodbe: 12 mesecev

Vrsta posla:Izvajanje storitev notranje revizije v letu 2019
Datum sklenitve: 27. 3. 2019
Pogodbeni partner: Ernst & Young Svetovanje, davčno svetovanje, d.o.o. Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 19.952,00 EUR
Trajanje pogodbe: 31. 1. 2020

Vrsta posla:Pogodba o izvedbi aktuarskih storitev
Datum sklenitve: 8. 3. 2019
Pogodbeni partner: ACTIOMA, poslovno in aktuarsko svetovanje, d.o.o., Novo Polje, Cesta XV1/5A, Ljubljana-Polje
Pogodbena vrednost: 132,00 EUR
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba o opravljanju svetovalnih storitev na področju davkov
Datum sklenitve: 15.2.2019
Pogodbeni partner: Modri nasvet družba za svetovalne storitve d.o.o., Brodarjev trg 6, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 3.840,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba o opravljanju o svetovalnih storitvah
Datum sklenitve: 5.2.2019
Pogodbeni partner: KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 8.100,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba za svetovalne storitve in koordinacijo selekcijskih aktivnosti
Datum sklenitve: 16. 11. 2018
Pogodbeni partner: Amrop Adria, družba za kadrovanje, vodenje in svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 9.740,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Podjemna pogodba za izvedbo strokovnega pregleda Projektne naloge za izdelavo PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 2. 11. 2018
Pogodbeni partner: Žerak team trgovina, posredništvo, gradbeništvo in storitve d.o.o., Kletarska ulica 31, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 990,00
Trajanje pogodbe: 5. 11. 2018

Vrsta posla:Pregled dokumentacije za izvedbo javnega naročila za PZI
Datum sklenitve: 16. 10. 2018
Pogodbeni partner: PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana - Črnuče
Pogodbena vrednost: 1.350,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba št. 03/2018 Svetovanje in priprava projektne naloge za implementacijo BIM metodologije pri izvedbi javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper
Datum sklenitve: 10. 10. 2018
Pogodbeni partner: BEXEL CONSULTING, inženiring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 12.600,00
Trajanje pogodbe: Skladno s terminskim planom naročnika v postopku oddaje JN

Vrsta posla:Pregled dokumentacije izvedenih javnih naročil ali javnih naročil, ki so v teku za potrebe primopredaje na 2TDK
Datum sklenitve: 3. 9. 2018
Pogodbeni partner: PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana - Črnuče
Pogodbena vrednost: 1.350,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba o reviziji računovodskih izkazov
Datum sklenitve: 29. 6. 2018
Pogodbeni partner: BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 1.878,50
Trajanje pogodbe: 28. 2. 2019 oz. do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba za izvedbo storitev notranjega revidiranja
Datum sklenitve: 14. 5. 2018
Pogodbeni partner: Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 6.500,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Aneks št. 1 k Pogodbi za izvedbo storitev notranjega revidiranja
Datum sklenitve: 7. 2. 2018
Pogodbeni partner: Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor
Pogodbena vrednost: 1.820,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba o opravljanju odvetniških storitev in Aneks št. 1
Datum sklenitve: 17.01.2018
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 10.575,00
Trajanje pogodbe: Do izvedbe storitev

Vrsta posla:Pogodba o pripravi pravnega mnenja
Datum sklenitve: 10.1.2018
Pogodbeni partner: Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 2.450,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve

Vrsta posla:Pogodba o izvedbi študije za preučitev obvladovanj tveganj na področju investicijskih odklonov oziroma zlorab
Datum sklenitve: 22.11.2017
Pogodbeni partner: Ernst&Young Svetovanje, davčno svetvanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 17.500,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve

Vrsta posla:Pogodba o zagotavljanju odvetniških storitev
Datum sklenitve: 20.11.2017
Pogodbeni partner: Odvetniška pisarna Čuk
Pogodbena vrednost: 18.450,00 EUR brez DDV
Trajanje pogodbe: do izvedbe storitve

Vrsta posla:Izvajanje storitev na področju računalniške informatike
Datum sklenitve: 24.7.2017
Pogodbeni partner: ZupO.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11b, 1262 Dol pri Ljubljani,
Pogodbena vrednost za posamezni mesec: 160,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 : -
Trajanje pogodbe: 31.10.2017

Vrsta posla:Posodobitev spletne strani
Datum izdaje naročilnice: 14.6.2017
Pogodbeni partner: Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0000 0825 991 pri Sberbank d.d.
Pogodbena vrednost: 4.983,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 : Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku
Trajanje pogodbe: 10 delovnih dni

Vrsta posla:Revizija računovodskih izkazov za leto 2017
Datum sklenitve: 12.5.2017
Pogodbeni partner: BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj
Pogodbena vrednost: 1.879,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: -
Trajanje pogodbe: 15.3.2018

Vrsta posla:Izvedba notranje revizije
Datum sklenitve: 13.4.2017
Pogodbeni partner: Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, Tatjana Habjan, s.p., Pod gozdom cest III/22 1290 Grosuplje, TRR: SI56 6000 0000 0695 367 pri Hranilnici LON d.d.
Pogodbena vrednost: 2.480,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: 2.080,00 brez DDV
Trajanje pogodbe: 31.12.2017

Vrsta posla:Revizija računovodskih izkazov za leto 2016
Datum sklenitve: 23.12.2016
Pogodbeni partner: BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj
Pogodbena vrednost: 1.878,50 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku
Trajanje pogodbe: 15.3.2017

Vrsta posla:Izvedba storitev tehnične podpore v povezavi z realizacijo razvoja projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 3.10.2016
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana
Pogodbena vrednost: 479.508,80 EUR
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.9.2018: 110.383,17 EUR z DDV
Trajanje pogodbe: 31.12.2018