EN

O 2TDK

Preostale svetovalne in druge storitve

Vrsta posla:Pogodba o opravljanju svetovalnih storitev na področju davkov

Datum sklenitve:

15.2.2019

Pogodbeni partner:

Modri nasvet družba za svetovalne storitve d.o.o., Brodarjev trg 6, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

3.840,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev


Vrsta posla:Pogodba o opravljanju o svetovalnih storitvah

Datum sklenitve:

5.2.2019

Pogodbeni partner:

KPMG, poslovno svetovanje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

8.100,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev


Vrsta posla:Pogodba za svetovalne storitve in koordinacijo selekcijskih aktivnosti

Datum sklenitve:

16. 11. 2018

Pogodbeni partner:

Amrop Adria, družba za kadrovanje, vodenje in svetovanje, d.o.o., Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

9.740,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev


Vrsta posla:Podjemna pogodba za izvedbo strokovnega pregleda Projektne naloge za izdelavo PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

2. 11. 2018

Pogodbeni partner:

Žerak team trgovina, posredništvo, gradbeništvo in storitve d.o.o., Kletarska ulica 31, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

990,00

Trajanje pogodbe:

5. 11. 2018


Vrsta posla:Pregled dokumentacije za izvedbo javnega naročila za PZI

Datum sklenitve:

16. 10. 2018

Pogodbeni partner:

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

1.350,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev


Vrsta posla:Pogodba št. 03/2018 Svetovanje in priprava projektne naloge za implementacijo BIM metodologije pri izvedbi javnega naročila za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper

Datum sklenitve:

10. 10. 2018

Pogodbeni partner:

BEXEL CONSULTING, inženiring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

12.600,00

Trajanje pogodbe:

Skladno s terminskim planom naročnika v postopku oddaje JN


Vrsta posla:Pregled dokumentacije izvedenih javnih naročil ali javnih naročil, ki so v teku za potrebe primopredaje na 2TDK

Datum sklenitve:

3. 9. 2018

Pogodbeni partner:

PRAETOR d.o.o., varno in gospodarno poslovanje in svetovanje Brnčičeva ulica 13 1231 Ljubljana - Črnuče

Pogodbena vrednost:

1.350,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev


Vrsta posla:Pogodba o reviziji računovodskih izkazov

Datum sklenitve:

29. 6. 2018

Pogodbeni partner:

BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

1.878,50

Trajanje pogodbe:

28. 2. 2019 oz. do izvedbe storitev


Vrsta posla:Pogodba za izvedbo storitev notranjega revidiranja

Datum sklenitve:

14. 5. 2018

Pogodbeni partner:

Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

6.500,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev


Vrsta posla:Aneks št. 1 k Pogodbi za izvedbo storitev notranjega revidiranja

Datum sklenitve:

7. 2. 2018

Pogodbeni partner:

Vezjak svetovanje, družba za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja d.o.o., Ulica Bruna Gobca 004, 2000 Maribor

Pogodbena vrednost:

1.820,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev


Vrsta posla:Pogodba o opravljanju odvetniških storitev in Aneks št. 1

Datum sklenitve:

17.01.2018

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

10.575,00

Trajanje pogodbe:

Do izvedbe storitev


Vrsta posla:Pogodba o pripravi pravnega mnenja

Datum sklenitve:

10.1.2018

Pogodbeni partner:

Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

2.450,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve


Vrsta posla:Pogodba o izvedbi študije za preučitev obvladovanj tveganj na področju investicijskih odklonov oziroma zlorab

Datum sklenitve:

22.11.2017

Pogodbeni partner:

Ernst&Young Svetovanje, davčno svetvanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana

Pogodbena vrednost:

17.500,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve


Vrsta posla:Pogodba o zagotavljanju odvetniških storitev

Datum sklenitve:

20.11.2017

Pogodbeni partner:

Odvetniška pisarna Čuk

Pogodbena vrednost:

18.450,00 EUR brez DDV

Trajanje pogodbe:

do izvedbe storitve


Vrsta posla:Izvajanje storitev na področju računalniške informatike
Datum sklenitve: 24.7.2017
Pogodbeni partner: ZupO.si globalna informacijska družba d.o.o., Zaboršt pri Dolu 11b, 1262 Dol pri Ljubljani,
Pogodbena vrednost za posamezni mesec: 160,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 : -
Trajanje pogodbe: 31.10.2017


Vrsta posla:Posodobitev spletne strani
Datum izdaje naročilnice: 14.6.2017
Pogodbeni partner: Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0000 0825 991 pri Sberbank d.d.
Pogodbena vrednost: 4.983,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017 : Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku
Trajanje pogodbe: 10 delovnih dni


Vrsta posla:Revizija računovodskih izkazov za leto 2017
Datum sklenitve: 12.5.2017
Pogodbeni partner: BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj
Pogodbena vrednost: 1.879,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: -
Trajanje pogodbe: 15.3.2018


Vrsta posla:Izvedba notranje revizije
Datum sklenitve: 13.4.2017
Pogodbeni partner: Dodana vrednost, revidiranje in svetovanje, Tatjana Habjan, s.p., Pod gozdom cest III/22 1290 Grosuplje, TRR: SI56 6000 0000 0695 367 pri Hranilnici LON d.d.
Pogodbena vrednost: 2.480,00 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: 2.080,00 brez DDV
Trajanje pogodbe: 31.12.2017


Vrsta posla:Revizija računovodskih izkazov za leto 2016
Datum sklenitve: 23.12.2016
Pogodbeni partner: BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 0700 0000 2506 473 pri GB d.d. Kranj
Pogodbena vrednost: 1.878,50 EUR brez DDV
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.6.2017: Izplačilo izvršeno v enkratnem znesku
Trajanje pogodbe: 15.3.2017


Vrsta posla:Izvedba storitev tehnične podpore v povezavi z realizacijo razvoja projekta izgradnje drugega tira železniške povezave Divača-Koper
Datum sklenitve: 3.10.2016
Pogodbeni partner: DRI, upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, TRR: SI56 3000 0000 0680 103 pri Sberbank d.d.
Pogodbena vrednost: 479.508,80 EUR
Vrednost posameznih izplačil v EUR do 30.9.2018: 110.383,17 EUR z DDV
Trajanje pogodbe: 31.12.2018