EN

O 2TDK

O družbi

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Podjetje 2TDK, d.o.o., ki je v 100-odstotni lasti države, je projektno podjetje za razvoj drugega tira s sedežem v Ljubljani. Podjetje je ustanovila Vlada RS marca 2016 z namenom, da bo izvedlo vse potrebne aktivnosti tako v fazi priprave kot izgradnje drugega tira in da bo z njim gospodarilo v času trajanja koncesijske pogodbe.

Model financiranja projekta prek projektnega podjetja je novost v praksi izvajanja investicijskih železniških projektov v Sloveniji, ne pa tudi v tujini. Tak model je stalna praksa velikih infrastrukturnih projektov v Evropski uniji, na primer v Avstrija, Nemčiji, na Danskem … Ustanovitev projektnega podjetja omogoča razbremenitev državnega proračuna, soudeležbo zalednih držav ter kandidiranje na nekaterih novih evropskih razpisih, na katerih je mogoče za izgradnjo drugega tira pridobiti do 30 odstotkov evropskih nepovratnih sredstev. Gre za način financiranja projekta, ki pomeni razvojni preskok v financiranju javne železniške infrastrukture, podobno kot je pred 20 leti pomenil velik razvojni preskok ustanovitev DARS-a pri gradnji slovenskega avtocestnega sistema. Z uveljavitvijo zakona o drugem tiru bodo ustvarjeni pogoji, da nadoknadimo razvojni zaostanek pri modernizaciji železniškega omrežja v Sloveniji, ker bo zakon omogočil pospešeno modernizacijo in nadgradnjo celotnega slovenskega železniškega omrežja.

Z uveljavitvijo zakona o drugem tiru je podjetje nastopilo funkcijo investitorja, izvedlo bo pripravljalna dela, finančni inženiring in vso potrebno gradnjo, po zaključeni gradnji pa bo gospodarilo z infrastrukturo v koncesijskem obdobju. Po preteku koncesijske pogodbe, po 45 letih, bo Republika Slovenija lastnica vse javne železniške infrastrukture, ki sestavlja drugi tir, skupaj z vso opremo in napravami, ki so potrebne za njegovo nemoteno obratovanje.