Drugi tir

Opis

Odsek proge Divača–Koper je sestavni del vseevropskega omrežja za transport (omrežja TEN-T). Prek ozemlja Republike Slovenije skladno z Uredbo EU št. 1316/2013 potekata dva koridorja jedrnega omrežja, katerih sestavni del je tudi proga Divača–Koper, in sicer:

  • Baltsko-jadranski koridor v smeri (Gradec)–Šentilj–Maribor–Ljubljana–Koper/Trst in
  • Sredozemski koridor v smeri (Benetke)–Trst/Koper–Ljubljana–Pragersko–Hodoš–(Budimpešta).

Pomembnost proge Divača–Koper se najbolj kaže v železniškem mednarodnem tovornem prometu, zaradi vloge tovornega pristanišča Koper pri povezovanju zalednega slovenskega in evropskega gospodarstva s čezmorskimi deželami.

Obstoječa proga Divača–Koper ne dosega standardov za jedrno omrežje, ki jih je sprejel Svet EU leta 2012 in naj bi bili implementirani do leta 2030.

Prva s študijami podkrepljena preučevanja možnosti nove železniške povezave so bila izvedena v poznih devetdesetih letih. Sledil je postopek umeščanja proge v prostor in določitev variante, za katero je Vlada RS leta 2005 sprejela uredbo o državnem lokacijskem načrtu, leta 2014 pa dopolnitve uredbe. Skladno z aktivnostmi in postopki, ki sta jih od sprejetja uredbe izvajala Ministrstvo za infrastrukturo oz. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, je bilo marca 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper.