Drugi tir

Nadgradnja v dvotirno progo

Projekt izgradnje drugega tira predvideva enotirno progo s servisnimi cevmi ob najdaljših predorih. Da bi v prihodnje omogočili nadgradnjo proge drugega tira v dvotirno progo, je Vlada RS junija 2017 sprejela sklep, da se v prvi fazi zagotovijo potrebne podlage in projekti za povečanje profila servisnih cevi  v predorih T1, T2 in T8 ter izvede sprememba gradbenega dovoljenja.

Februarja 2018 je Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, pridobilo spremembe projektne gradbene dokumentacije, na osnovi katere je avgusta 2018 ARSO sprejel odločitev, da zaradi povečanja profilov servisnih cevi ni potrebno izvesti nove presoje vplivov na okolje in pridobiti novega okoljevarstvenega soglasja. Na podlagi teh odločitev družba 2TDK trenutno vodi postopek za spremembo gradbenega dovoljenja.

Ko bo zgrajen drugi tir, bo zgrajenih približno 60 odstotkov vzporedne proge. 

tovorni vlak na dvotirni progi.