Drugi tir

Namen

Namen drugega tira železniške proge Divača–Koper je:

  • zagotovitev sodobne in zmogljive železniške navezave tovornega pristanišča Koper na železniško omrežje v Republiki Sloveniji in posledično tudi na širše evropsko železniško omrežje;
  • dokončna odprava vseh omejitev prepustne in prevozne zmogljivosti železniške proge od Kopra do cepišča v Divači;
  • povečanje zanesljivosti obratovanja železniške proge od Kopra do Divače;
  • povečanje stopnje varnosti prometa;
  • skrajšanje voznih časov;
  • zmanjšanje vplivov na okolje in zmanjšanje tveganj za okolje;
  • dodatno povečanje deleža prepeljanega tovora po železnici;
  • omogočanje in povečanje uporabe okolju prijaznejše vrste transporta.