Second track

OF THE DIVAČA–KOPER
RAILWAY LINE

The Divača–Koper section is an integral part of the Trans-European Transport Network
(TEN-T network). The existing line on the section in question does not meet the standards
for the core network which were adopted by the Council of the EU in 2012.

Read more

Drugi tir ali stranski tir?


Napovedani referendum je izbira med progresivno usmeritvijo v pospešen razvoj države in domačijsko ekonomijo, ki se po logiki “to lahko naredimo sami” postavlja na stranski tir evropskega razvoja.

1/8