Financiranje

Financiranje izgradnje drugega tira

Ocenjena vrednost gradbenih del za izgradnjo drugega železniškega tira Divača–Koper znaša 864 milijonov evrov, kar vključuje tudi celotno železniško infrastrukturo z elektro in strojno opremo. Skupaj s predvidenimi stroški širitve treh servisnih cevi v največjih tunelih, ocenjena vrednost del znaša 961 milijonov evrov. Model financiranja naložbe je zastavljen na način, da bo financiranje projekta čim manj bremenilo slovenske davkoplačevalce (fizične osebe in gospodarske družbe). Zakon o drugem tiru uveljavlja načelo, da strošek gradnje pokrijejo uporabniki infrastrukture v pristanišču, na železnici in težka tovorna vozila na avtocestnih odsekih, kar je sodoben evropski način financiranja velikih infrastrukturnih projektov skladen z načelom zelene mobilnosti.

Obveznosti povezane z izgradnjo drugega tira bodo v največji meri krili uporabniki infrastrukture, in sicer prek:

  • povečane uporabnine za obstoječi in drugi tir (povprečno 3,2 milijona evrov letno od 2018 dalje)
  • pribitka k cestnini za tovornjake (povprečno 13,6 milijona evrov letno od 2018 dalje) in
  • takse na pretovor v koprskem tovornem pristanišču (8,5 milijona evrov letno od 2018 dalje).

Izbran način financiranja zagotavlja, da gradnja drugega tira ne bo znižala načrtovanih vlaganj v  ostalo cestno in železniško infrastrukturo, ki terja posodobitve in nova vlaganja.