Financiranje

Časovnica porabe sredstev in obdobje povračila investicije

Drugi tir Divača–Koper bo zgrajen do konca leta 2025, pri čimer bo dinamika gradnje najbolj intenzivna med leti 2019 in 2023, ko bo letno investiranih več kot 100 milijonov evrov.

 

Leto

Investicija
(stalne cene)

2017

12.091.344

2018

67.530.034

2019

132.559.284

2020

180.428.395

2021

189.448.948

2022

166.711.608

2023

101.283.924

2024

46.257.926

2025

64.827.586

SKUPAJ

961.139.049

 

Povračilo investicije

Vložena sredstva v projekt bodo v celoti povrnjena tekom 45 letnega koncesijskega obdobja. Najprej bo povrnjeno posojilo za financiranje projekta, nato pa še kapitalski vložki tako proračuna Republike Slovenije kot morebitni kapitalski vložki zalednih držav.