Financiranje

Financiranje izgradnje drugega tira

Ocenjena vrednost gradbenih del za izgradnjo drugega železniškega tira Divača–Koper skupaj s predvidenimi stroški širitve treh servisnih cevi v največjih tunelih znaša 961 milijonov evrov. Model financiranja naložbe je zastavljen na način, da bo financiranje projekta čim manj bremenilo slovenske davkoplačevalce (fizične osebe in gospodarske družbe). Zakon o drugem tiru uveljavlja načelo, da strošek gradnje povrnejo uporabniki infrastrukture v pristanišču, na železnici in težka tovorna vozila na avtocestnih odsekih, kar je sodoben evropski način financiranja velikih infrastrukturnih projektov skladen z načelom zelene mobilnosti.

Obveznosti povezane z izgradnjo drugega tira bodo v največji meri krili uporabniki infrastrukture, in sicer prek:

  • povečane uporabnine za obstoječi in drugi tir
  • pribitka k cestnini za tovornjake  in
  • takse na pretovor v koprskem tovornem pristanišču.

Izbran način financiranja zagotavlja, da gradnja drugega tira ne bo znižala načrtovanih vlaganj v ostalo cestno in železniško infrastrukturo, ki terja posodobitve in nova vlaganja.