Financiranje

Transparentnost projekta izgradnje drugega tira Divača-Koper

V projekt gradnje drugega tira Divača-Koper so vključena tudi evropska nepovratna sredstva in posojilo Evropske investicijske banke, zato so v postopke priprave projekta vključeni tudi Evropska komisija, Evropska investicijska banka in Jaspers, ki izvaja projektno svetovanje.

Prav tako bo projekt pod nadzorom Računskega sodišča, Finančne uprave ter Komisije za preprečevanje korupcije, v projektno-finančnem svetu je tudi predstavnik civilnega gibanja.

Ustanovili bomo projektni svet predstavnikov civilnih gibanj, ki bo nadziral projekt in enkrat mesečno pripravili poročilo za vlado.

Transparenten bo vsak meter proge.