Financiranje

Prispevek zalednih držav

Model financiranja predvideva udeležbo partnerskih zalednih držav. Sodelovanje zalednih držav namreč omogoča razpršeno financiranje in delitev bremen.

Slovenija je za izgradnjo drugega tira prejela pisma podpore Češke, Slovaške, Poljske, Madžarske, Avstrije in Bavarske, torej zalednih držav, ki uporabljajo tovorno pristanišče Koper za izvoz in uvoz blaga. Madžarska je poleg pisma podpore izrazila tudi namero o kapitalskem vložku.

Vsi pogovori, ki so do sedaj potekali z Madžarsko, so bili nezavezujoči. Zavezujoča bodo šele določila meddržavne pogodbe, v kolikor jo bo potrdil Državni zbor RS. Med vsebino zagotovo ne bo določil o lastniški udeležbi v Luki Koper, ne o lastništvu železniške infrastrukture, ki je in bo ostala v lasti Slovenije, ne o prednostnem dispečiranju njihovih vlakovnih kompozicij, saj nam to prepovedujejo evropske direktive.