Financiranje

Prispevek zalednih držav

Model financiranja predvideva udeležbo partnerskih zalednih držav. Sodelovanje zalednih držav namreč omogoča razpršeno financiranje in delitev bremen.

Slovenija je za izgradnjo drugega tira prejela pisma podpore Češke, Slovaške, Poljske, Madžarske, Avstrije in Bavarske, torej zalednih držav, ki uporabljajo tovorno pristanišče Koper za izvoz in uvoz blaga. Madžarska je poleg pisma podpore izrazila tudi namero o kapitalskem vložku.

S sodelovanjem Madžarske pri financiranju projekta Slovenija dobi strateškega partnerja pri razvoju logističnih tokov in koridorjev na zalednih tržiščih. Projekt pridobi značaj čezmejnega, mednarodnega projekta, kar je ključno za uspešno kandidiranje za evropska sredstva.

Madžarska ima kot celinska država interes za sodelovanje pri projektu, saj je njena zunanja trgovina močno odvisna tudi od Luke Koper. Madžarska izkazuje predvsem strateški interes, da bi skupaj  razvijali novoustanovljeni Jantarni koridor RFC-11, ki poteka od Kopra čez Slovenijo, Madžarsko, Slovaško in Poljsko. Veliko trgovinskih poti iz Madžarske se konča v Luki Koper, veliko se jih v Luki Koper začne.

Vsi pogovori, ki so do sedaj potekali z Madžarsko, so bili nezavezujoči.  Zavezujoča bodo šele določila meddržavne pogodbe, v kolikor jo bo potrdil Državni zbor RS.  Med vsebino zagotovo ne bo določil o lastniški udeležbi v Luki Koper, ne o lastništvu železniške infrastrukture, ki je in bo ostala v lasti Slovenije, ne o prednostnem dispečiranju njihovih vlakovnih kompozicij, saj nam to prepovedujejo evropske direktive.