EN

Arhiv novic 2018

 • Dušan Zorko in Marko Brezigar sta nova člana uprave družbe 2TDK

  Dušan Zorko in Marko Brezigar sta nova člana uprave družbe 2TDK

  Nadzorni svet 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o., je na včerajšnji seji soglasno imenoval Dušana Zorka in Marka Brezigarja za nova člana uprave družbe. Razširjena uprava se bo v novem poslovnem letu soočila z izjemno zahtevno nalogo zapiranja finančne konstrukcije, zagotavljanjem virov financiranja ter s pripravo in izvedbo pripravljalnih gradbenih del in s pripravo pogojev za pričetek same gradnje drugega tira.

  Preberite več
 • dr. Dimitrij Mlekuž; blog

  dr. Dimitrij Mlekuž; blog

  Arheološka izkopavanja odstrejo le majhen košček pokopanih arheoloških sledi. Približno tako, kot da bi iz knjige izrezali majhen košček; prepoznali bomo besede, a težko razumeli besedilo. Da bi bolje razumeli arheološke sledove na večjih površinah in lažje načrtovali, pa tudi bolje raztolmačili rezultate izkopavanj, uporabljamo različne geofizikalne metode.

  Preberite več
 • Arheološke raziskave na trasi drugega tira

  Arheološke raziskave na trasi drugega tira

  Arheološke raziskave na trasi drugega tira železniške proge Divača-Koper bodo potekale na sedmih lokacijah, od tega na petih na območju najdišča Purgerce–Buševca pri Dekanih ter na dveh, Špina 1 in Špina 2, na območju Ospa. Začele se bodo pri Dekanih, v ponedeljek, 10. decembra, z zakoličbo dveh izkopnih polj, vzpostavitvijo tabora, košnjo in odstranjevanjem grmičevja ter izvedbo geofizikalnih raziskav širšega območja izkopavanj, kar bo omogočilo racionalizacijo izvedbe izkopavanj. Nadaljevalo se bo s strojnim odstranjevanjem humusnih plasti in v januarju z arheološkimi izkopavanji v obliki ročnega izkopa.

  Preberite več
 • Objavljen razpis za izdelavo PZI za izgradnjo drugega tira

  Objavljen razpis za izdelavo PZI za izgradnjo drugega tira

  Na portalu javnih naročil, v evropskem uradnem listu in na spletni strani družbe 2TDK je bil danes objavljen razpis za izdelavo projektne dokumentacije PZI (projekt za izvedbo) v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper. S projektom za izvedbo se bo lahko naredil tudi zanesljiv popis del za pridobitev primerljivih ponudb izvajalcev.

  Preberite več
 • Le še korak do pričetka pripravljalnih del

  Le še korak do pričetka pripravljalnih del

  Potem ko je danes vlada kot skupščina dala soglasje k Aneksu k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper, je s tem izpolnjen pogoj za dokončni prenos ključne pogodbe na družbo 2TDK. Skupščina mora sprejeti še investicijski program, da bi se pripravljalna dela lahko začela.

  Preberite več
 • »Vsak poseg v krajino vedno povzroči ne samo fizično, ampak tudi mentalno spremembo dojemanja prostora«

  »Vsak poseg v krajino vedno povzroči ne samo fizično, ampak tudi mentalno spremembo dojemanja prostora«

  Marjan Pipenbaher je projektant in graditelj mostov, partner v podjetju Ponting in lastnik specializiranega inženirsko–razvojnega biroja Pipenbaher Consulting Engineeers. Na trasi drugega tira železniške proge Divača-Koper je avtor dveh viaduktov ter mostov, ki ju povezuje galerija. »Drugi tir je dejstvo, je nujno potreben za Slovenijo in nadaljnji obstoj in razvoj Luke Koper, zato ga je potrebno zgraditi čim prej,« pravi.

  Preberite več
 • Imenovan Projektno-finančni svet za nadzor nad projektom drugi tir

  Imenovan Projektno-finančni svet za nadzor nad projektom drugi tir

  Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je imenovala članici in člane Projektno-finančnega sveta za nadzor nad izvajanjem projekta drugi tir železniške proge Divača–Koper, ki bo pristojen tudi za dajanje soglasja k investicijskemu programu ter letnim in drugim finančnim načrtom za izvedbo investicije v drugi tir pred njihovim sprejemom.

  Preberite več
 • Vlada RS kot skupščina bo dokapitalizirala družbo 2TDK

  Vlada RS kot skupščina bo dokapitalizirala družbo 2TDK

  V skladu z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (zakon o drugem tiru) bo Republika Slovenija v osnovni kapital družbe vplačala 20 milijonov evrov, kar pomeni, da bo skupna višina osnovnega kapitala družbe po izvedeni dokapitalizaciji 21 milijonov evrov. Do konca leta bo družba 2TDK dokapitalizirala še s 179 milijoni evrov.

  Preberite več
 • Raziskave ne predvidevajo dodatnih geoloških tveganj

  Raziskave ne predvidevajo dodatnih geoloških tveganj

  27,1 kilometrska proga drugega tira bo speljana skozi osem predorov, čez dva viadukta in dva mostova, ki ju bo povezovala galerija. Zgornji del proge bo potekal skozi zakrasele apnence, nato proga v spodnjem delu preide v flišne plasti. Da bi zmanjšali morebitna tveganja in nepredvidljive situacije, predvsem pri gradnji predorov, so bile na priporočilo revizorskih hiš in Evropske komisije, izvajalske agencije Jaspers, narejene dodatne geološke, geomehanske in geohidrološke raziskave na terenu.

  Preberite več
 • MOP prenesel gradbeno dovoljenje za drugi tir na 2TDK

  MOP prenesel gradbeno dovoljenje za drugi tir na 2TDK

  Družba 2TDK je prejela odločbo Ministrstvo za okolje in prostor, s katero je preneslo gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira železniške povezave Divača-Koper iz dosedanjega investitorja Direkcijo RS za infrastrukturo na družbo 2TDK. V zakonu o drugem tiru, ki je stopil v veljavo 21. julija, je zapisano, da je to potrebno storiti najkasneje v 30 dneh od uveljavitve zakona.

  Preberite več
 • 2TDK prevzema naloge investitorja projekta drugi tir

  2TDK prevzema naloge investitorja projekta drugi tir

  Z 21. julijem je začel veljati zakon o drugem tiru in 2TDK, Družba za razvoj projekta, prevzema vse naloge investitorja drugega tira, da se gradnja, po skoraj enoletni zamudi zaradi dveh referendumov o zakonu o drugem tiru gradnja, lahko začne.

  Preberite več
 • Zakon o drugem tiru stopil v veljavo

  Zakon o drugem tiru stopil v veljavo

  Z objavo v uradnem listu je stopil v veljavo zakon o drugem tiru (Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ZIUGDT), ki določa pogoje in način izvedbe izgradnje drugega tira železniške povezave Divača–Koper, upravljanje in gospodarjenje z drugim tirom kot javno železniško infrastrukturo, naloge 2TDK, družbe za razvoj projekta, opredeljuje pribitek na cestnino na nekaterih odsekih cestninskih cest in takso na pretovor v koprskem tovornem pristanišču.

  Preberite več
 • Projektno podjetje podpisalo Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za 109 milijonov evrov

  Projektno podjetje podpisalo Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za 109 milijonov evrov

  Projektno podjetje 2TDK je danes ob prisotnosti predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in evropske komisarke mag. Violete Bulc z Evropsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA) podpisalo Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope z Evropsko komisijo v vrednosti 109.026.725 evrov.

  Preberite več
 • Zakaj je zakon o drugem tiru potreben?

  Zakaj je zakon o drugem tiru potreben?

  Slovenija ima ugodno geostrateško lego in posledično izjemen potencial na področju transporta in logistike. To izkazuje tudi rast pretovora v pristanišču Koper, ki se je v zadnjih desetih letih povečala za skoraj 40%. Iz 14 mio ton v letu 2006 je pretovor narasel na 23,4 mio ton v letu 2017.

  Preberite več