EN

O 2TDK

Novice

 • Izdelana projektna dokumentacija v BIM okolju za drugi tir

  Izdelana projektna dokumentacija v BIM okolju za drugi tir

  Družba 2TDK je v pogodbenem roku s strani skupine projektantov ELEA iC d.o.o. kot vodilni partner ter SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. in IRGO CONSULTING kot partnerja prejela izdelano projektno dokumentacijo PZI v BIM okolju (informacijsko modeliranje gradenj) za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper. Skupaj je to okoli 20.000 dokumentov v 230 fasciklih oz. skoraj 50 GB dokumentov.

  Preberite več
 • Dodatnih 40 milijonov evrov prihranka na projektu Drugi tir

  Dodatnih 40 milijonov evrov prihranka na projektu Drugi tir

  Z optimalno rešitvijo problematike odlaganja izkopanega fliša – naravne mineralne surovine – pri gradnji predorov je družba 2TDK našla dodatne prihranke v višini 40 milijonov evrov. Ob 71,2 milijonih evrov dosedanjih prihrankov, znašajo tako sedaj prihranki na celotnem projektu Drugi tir 111,2 milijonov evrov, kar je skoraj 10 odstotkov vrednosti projekta.

  Preberite več
 • Rimska vila na Stajah

  Rimska vila na Stajah

  Na Stajah na pobočju Tinjanskega hriba so bile junija 2019 ob gradnji dostopne ceste T7 odkrite ostaline rimske podeželske posesti, t. i. vile rustike (lat. villa rustica). Arheološke raziskave, ki so na tej lokaciji potekale dobrih šest mesecev, so zaključene. Vila rustika na Stajah je stala v zaledju rimske kolonije Tergeste, današnji Trst, ki je bila ustanovljena sredi 1. stoletja pr.n.š., točneje leta 52 pr.n.š., in poleg Akvileje, Ogleja, predstavlja eno izmed središč širjenja rimskega vpliva in trgovine na današnji slovenski prostor.

  Preberite več
 • 2TDK podpisal dolgoročno kreditno pogodbo z NLB

  2TDK podpisal dolgoročno kreditno pogodbo z NLB

  Družba 2TDK je z NLB danes podpisala dolgoročno kreditno pogodbo v višini 112,5 milijonov evrov za financiranje izgradnje drugega tira Divače–Koper. Pogodbo so, potem ko je dala zeleno luč vlada kot skupščina družbe 2TDK, podpisali s strani 2TDK Dušan Zorko, generalni direktor, in Marko Brezigar, direktor, ter s strani NLB Blaž Brodnjak, predsednik uprave, in Andrej Lasič, pomočnik uprave za korporativno in investicijsko bančništvo.

  Preberite več
 • Javno povabilo k oddaji prijav za izvedbo predstavitve rešitev skupnega informacijskega okolja (CDE) v BIM okolju

  Javno povabilo k oddaji prijav za izvedbo predstavitve rešitev skupnega informacijskega okolja (CDE) v BIM okolju

  V okviru predhodnega preverjanja trga skladno s 64. členom Zakona o javnem naročanju, ki bo podlaga za oblikovanje tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za javno naročilo storitev za implementacijo in zagotavljanje skupnega informacijskega okolja (CDE – Common Data Environment), vabimo ponudnike tovrstnih rešitev k oddaji prijav za izvedbo predstavitve rešitve skupnega informacijskega okolja (CDE). Rok za oddajo prijav je 12. junij 2020.

  Preberite več
 • Odziv 2TDK na intervju v Delu*

  Odziv 2TDK na intervju v Delu*

  V intervjuju s Sandro Damijan, avtor intervjuja je Janez Tomažič, v časniku Delo in na spletni strani Delo.si 5. maja 2020 z naslovom »Socialni damping kot Tour de France. Eni na dopingu, drugi na cedeviti. Vemo, kdo zmaga«, je objavljenih več popolnoma neresničnih in zavajajočih izjav o projektu Drugi tir in družbi 2TDK, ki zahtevajo naš odziv. Kar nas preseneča je objava intervjuja, ki kaže, da sogovornika (na žalost) slabo poznavata projekt Drugi tir, še posebej pa preseneča, da je intervju objavljen prav v časniku Delo, ki je projekt doslej aktualno in točno spremljal. Ob tem še dodatno bodejo v oči nekateri odgovori, ki sodijo v leto 2018, nikakor pa niso dejstva iz leta 2020.

  Preberite več
 • Za gradnjo drugega tira desetim priznana usposobljenost

  Za gradnjo drugega tira desetim priznana usposobljenost

  Družba 2TDK je v prvi fazi postopka dveh javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge, za odsek 1: Divača–Črni Kal in odsek 2: Črni Kal–Koper, sprejela odločitev o priznanju sposobnosti. Postopek pri obeh javnih naročilih za gradnjo drugega tira, je dvostopenjski, v prvi fazi kandidati dokazujejo usposobljenost, v drugi fazi pa bo odločala cena. Za gradnjo drugega tira, za odsek 1: Divača–Črni Kal bo v drugo fazo povabljenih k oddaji ponudb 10 kandidatov, ki jim je priznana sposobnost, za odsek 2 Črni Kal-Koper prav tako 10 kandidatov.

  Preberite več
 • Uvedba v delo izvajalcev gradnje objektov čez dolino Glinščice

  Uvedba v delo izvajalcev gradnje objektov čez dolino Glinščice

  Družba 2TDK je danes uvedla v delo konzorcij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, izvajalce, ki bodo gradili premostitvene objekte, dva mostova in galerijo, čez dolino Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača–Koper. Po trenutni časovnici bi se gradnja dveh mostov in galerije čez dolino Glinščice začela konec avgusta letos in končala konec novembra 2021.

  Preberite več
 • 2021 - evropsko leto železnic

  2021 - evropsko leto železnic

  Evropska komisija predlaga, da se leto 2021 razglasi za evropsko leto železnic. Namen predloga je po poročanju uradnega spletišča EU prispevati k uresničevanju ciljev evropskega zelenega dogovora na področju prometa, saj je železniški promet okolju prijazen in energetsko učinkovit. Predlog Komisije o razglasitvi leta 2021 za evropsko leto železnic morata zdaj sprejeti Evropski parlament in Svet EU. Evropsko leto železnic v letu 2021 bi pripomoglo tudi k pospešitvi modernizacije železnic. V družbi 2TDK, ki vodi in je investitor izgradnje drugega tira, trenutno največjega projekta v Sloveniji, podpiramo predlog Evropske komisije.

  Preberite več
 • Podpisana pogodba za gradnjo objektov čez dolino Glinščice

  Podpisana pogodba za gradnjo objektov čez dolino Glinščice

  Družba 2TDK je danes s konzorcijem družb Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel podpisala pogodbo o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača–Koper v vrednosti 8.502.693,59 evrov. Po načrtovani časovnici bi se gradnja dveh mostov in galerije čez dolino Glinščice začela avgustu letos in končala konec novembra 2021.

  Preberite več
 • Delovanje 2TDK v času pandemije koronavirusa

  Delovanje 2TDK v času pandemije koronavirusa

  Soočeni smo s pandemijo novega koronavirusa in da bi preprečili njegovo širjenje, zaposleni na 2TDK delamo na daljavo z omejenim dostopom do pisarniških prostorov. Kljub temu si prizadevamo za čimbolj nemoteno izvajanje projekta Drugi tir, vse sestanke, srečanja, dogodke družbe 2TDK smo prenesli na splet, komunikacija poteka po e-pošti in telefonih.

  Preberite več
 • Z integralnim vodenjem projekta smo prihranili 71,6 mio EUR in pocenili projekt za skoraj 6 %

  Z integralnim vodenjem projekta smo prihranili 71,6 mio EUR in pocenili projekt za skoraj 6 %

  Ob prvem svetovnem dnevu inženirjev, 4. marcu, je Inženirska zbornica Slovenije (IZS) organizirala izobraževalni dogodek, na katerem so domači in tuji strokovnjaki razpravljajo o integralnem projektiranju in vodenju projektov. V okviru dogodka je inženirska zbornica med drugim pripravila tudi okroglo mizo, na kateri je sodeloval direktor in član uprave 2TDK Marko Brezigar. Poudaril je pomen integralnega projektiranja pri projektu Drugi tir.

  Preberite več
 • Krasoslovna spremljava gradnje drugega tira med Divačo in Črnim Kalom

  Krasoslovna spremljava gradnje drugega tira med Divačo in Črnim Kalom

  Skoraj polovica Slovenije je kraške in več kot polovica voda, s katerimi se oskrbujemo, je iz kraških vodonosnikov. Slovenija je dežela klasičnega krasa in po njem se imenuje ta svojevrstna pokrajina na karbonatnih kamninah v številnih jezikih sveta. Je zibelka krasoslovja. »Občutljiva kraška pokrajina zahteva od nas, da jo dobro razumemo in se trudimo za njeno ohranjanje. Je pomemben del naše naravne in kulturne dediščine. Z ekološkega stališča pa je eden najbolj ranljivih naravnih sistemov v Sloveniji,« je prepričan prof. dr. Martin Knez, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov - krasoslovcev, ki med drugim tudi vrši krasoslovni nadzor na kraškem delu proge drugega tira med Divačo in Črnim Kalom.

  Preberite več
 • Pojasnilo 2TDK na prispevek v 24ur zvečer glede aneksov

  Pojasnilo 2TDK na prispevek v 24ur zvečer glede aneksov

  Gradnja večjih infrastrukturnih projektov vedno vpliva na lokalno okolje, v katerem se projekti gradijo. Gradnja drugega tira pri tem ni izjema. Tudi zato se, da bo vpliv pri projektu Drugi tir na ljudi, njihov način življenja in navade čim manjši, gradijo dostopne ceste mimo naselij, po katerih bo potekal transport težkih tovornjakov z državnih cest do gradbišč in nazaj. V primeru vasi Ocizla smo bili soočeni s situacijo, ko so uporabi lokalne ceste zelo ostro nasprotovali domačini, čeprav jo za tovrstni transport predvidevata gradbeno dovoljenje iz leta 2016 in predhodno projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja iz leta 2012.

  Preberite več
 • Gradnja dostopnih cest poteka več kot dobro

  Gradnja dostopnih cest poteka več kot dobro

  »Za sledenje časovnici gradnje drugega tira je treba čim prej podpisati pogodbo za Glinščico in z deli začeti še v prvi polovici leta,« je ob današnjem ogledu gradbišč dostopnih cest do trase drugega tira v izjavi za medije dejal Marjan Zaletelj, vodja projekta Drugi tir.

  Preberite več
 • Odziv 2TDK na odločitev Dkom

  Odziv 2TDK na odločitev Dkom

  V obrazložitvi odločitve je Državna revizijska komisija (Dkom) v popolnosti potrdila ugotovitve strokovne komisije 2TDK, da referenca, predložena s strani konzorcija MarkoMark, ni bila ustrezna. Zid ni visok najmanj 8 metrov na dolžini najmanj 50 m. To je tudi ugotovila meritev izvedencev gradbene stroke, ki jo je naročil Dkom in ki je podaljšala postopek odločanja za 4 mesece. Ugotovitvam izvedencev pa, presenetljivo, Dkom ni sledil oz. je v svoji odločitvi obšel mnenje izvedencev. Takšen sklep bi torej lahko Dkom izdal že septembra lani.

  Preberite več
 • Vlada sprejela Poslovni načrt družbe 2TDK za leto 2020

  Vlada sprejela Poslovni načrt družbe 2TDK za leto 2020

  Vlada Republike Slovenije je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice 2TDK danes sprejema Poslovni načrt družbe 2TDK za leto 2020. Predhodno sta poslovni načrt obravnavala Nadzorni svet 2TDK in Projektno-finančni svet, ki sta k dokumentu dala svoje soglasje.

  Preberite več
 • Intervju z Markom Brezigarjem v Dnevniku

  Intervju z Markom Brezigarjem v Dnevniku

  »Vsi smo se zavedali, da je zgraditev železnice državnega pomena. Tega občutka danes nimam,« je naslov intervjuja z Markom Brezigarjem, članom uprave in direktorjem 2TDK, ki je danes objavljen v Dnevniku. Avtorica intervjuja je Anja Hreščak, ki je v uvodu zapisala: "Jutri bo družba 2TDK odprla prispele prijave družb, ki se bodo v drugi fazi razpisa s svojimi ponudbami potegovale za gradnjo drugega tira Divača–Koper. Še vedno pa niso prejeli pošte z Državne revizijske komisije (Dkom), ki bo zakoličila usodo poleti objavljenega razpisa za gradnjo mostov in galerije Glinščica."

  Preberite več
 • "Drugi tir sledi globalnemu trendu, usmerjenemu v predorsko gradnjo"

  Mag. Drago Dvanajščak je eden največjih strokovnjakov za predore v Slovenije. Na 2TDK je zaposlen kot namestnik vodje projekta Drugi tir, v svoji dolgoletni karieri je sodeloval pri gradnji večine predorov na slovenskih avtocestah, med drugim tudi predorov Kastelec in Dekani. Z njim smo se pogovarjali o gradnji predorov na drugem tiru, novi železniški progi Divača–Koper, ki se bo začela graditi predvidoma konec letošnjega leta in velja za največji infrastrukturni projekt predorske gradnje in največji projekt železniške infrastrukture v samostojni Sloveniji.

  Preberite več