EN

Domov

Vlada sprejela nove odločitve za izgradnjo drugega tira

Vlada je na današnji seji soglasno sprejela pomembno odločitev glede nadaljnjih korakov izgradnje drugega tira, saj gre za enega prednostnih projektov te vlade, ki bo imel tudi pozitivne učinke na razvoj gospodarstva.

Vlada se je seznanila s četrtim poročilom o delu Medresorske delovne skupine za pripravo nabora oblik javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Divačo in Koprom.

Vlada je naložila Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance, da do 30. 3. 2016 pripravita predlog Zakona o izgradnji nove železniške povezave med Divačo in Koprom, v kateremu se uredi vse potrebne podlage za izgradnjo in upravljanje nove železniške povezave ter za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti.

Vlada je tudi naložila Ministrstvu za infrastrukturo, da do 30. 6. 2016 zagotovi študijo ovrednotenih variantnih rešitev za celovito ureditev železniške povezave med Divačo in Koprom s ciljem optimizacije projekta in pripravi predlog dokončne izbire najustreznejše rešitve.