EN

Domov

Ustanovljena družba za izgradnjo drugega tira: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Vlada Republike Slovenije je januarja letos ob obravnavi Četrtega poročila o delu Medresorske delovne skupine za pripravo nabora oblik javno zasebnega partnerstva za izgradnjo nove železniške povezave med Divačo in Koprom naložila Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance naložila, naj pripravita predlog zakona o izgradnji nove železniške povezave med Divačo in Koprom, v kateremu se uredijo vse potrebne podlage za izgradnjo in upravljanje nove železniške povezave ter za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti. Ob obravnavi je bilo predvideno, da se v naslednjih fazah ustanovi posebno projektno podjetje v izključni lasti RS v zvezi z vodenjem investicije v izgradnjo drugega železniškega tira Divača – Koper in pridobitvi zasebnega vlagatelja za realizacijo tega projekta. Predvideno je bilo, da se temu podjetju podeli koncesija za izgradnjo in upravljanje nove železniške povezave med Divačo in Koprom ter za izgradnjo in upravljanje dodatnih pretovorno skladiščnih kapacitet in drugih z logistiko povezanih dejavnosti.

Takoj po ustanovitvi bo družba začela s potrebnimi aktivnostmi za pridobitev sredstev EU in pripravo podlag za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva. Te aktivnosti bo družba izvajala kot agent države.

Podjetje se bo v letih 2016 in 2017 dokapitaliziralo z vložkom Republike Slovenije v višini do 200 milijonov evrov ter z vložki zasebnih vlagateljev in zainteresiranih zalednih držav, v skupni višini večji od vložka RS. Ta aktivnost predvideva vzpostavitev modela javno-zasebnega partnerstva.

Pristojnosti družbe kot koncesionarja za izgradnjo drugega tira se uredijo s posebnim zakonom, ki ga pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo in bo v kratkem posredovano v vladno proceduro.

Družba 2TDK d.o.o. bo imela sedež v Ljubljani.