EN

Domov

Izdano gradbeno dovoljenje za drugi tir

»Ministrstvo za infrastrukturo je na Ministrstvo za okolje in prostor decembra 2015 vložilo vlogo za gradbeno dovoljenje, ki ga to je izdalo v dobrih treh mesecev, 31. marca letos. Dovoljenje velja tri leta, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za eno leto, torej skupaj pet let,« je danes v izjavi novinarjem pojasnil minister dr. Peter Gašperšič.

»Zadnje aktivnosti v zvezi z drugim tirom, ustanovitev posebnega projektnega podjetja za drugi tir in današnja pridobitev gradbenega dovoljenja, kažejo na resnost vlade pri projektu drugega tira,« je dejal minister. Vlada RS je v začetku tega mandata uvrstila izgradnjo drugega tira med prioritetne in strateške projekte.

 Ministrstvo za infrastrukturo je začelo skupaj z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru medresorske delovne skupine preučevati modele za izvedbo investicije, pospešilo pa je tudi izvajanje drugih dejavnosti, potrebnih za izvedbo tega projekta. Med drugimi tudi pridobivanje potrebnih soglasij in zemljišč za izdajo gradbenega dovoljenja. Ob tem je minister dodal, da »je bilo ob nastopu te vlade, septembra leta 2014, pridobljenih 80 odstotkov vseh potrebnih zemljišč, leto pozneje, septembra 2015, smo zagotovili že 97 odstotkov zemljišč, v decembru 2015 pa so bila zagotovljena vsa zemljišča potrebna za gradnjo drugega tira.« Ob tem se je zahvalil vsem sodelujočim za resno, odgovorno in hitro delo, tako Ministrstvu za okolje in prostor, ARSO, kot tudi DRSI in družbi DRI.

Minister pričakuje, da se bodo prva pripravljalna gradbena dela na trasi (dostopne poti, priprava deponij, umiki komunalnih vodov ...) začela že letos, s čimer bi gradbeno dovoljenje postavili v funkcijo. Meni pa, da bo leto 2017 najbolj intenzivno leto, ki bo dalo natančnejše odgovore o začetku gradnje drugega tira. Minister sicer računa, da bi tir začeli graditi v roku dveh let.

Drugi tir bo tudi tema sobotnega posveta na Brdu pri Kranju, kjer se bodo pod vodstvom premiera dr. Mira Cerarja srečali ključni deležniki projekta.