EN

Domov

Podpisana pogodba za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača–Koper

Danes je bila na Direkciji RS za infrastrukturo podpisana pogodba za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača–Koper. Dela, vredna 5.915.273,26 EUR, bo izvajal konzorcij družb v skupnem nastopu Kolektor Koling d.o.o., CGP d.d. in CPG d.d.

Izvajalci bodo z izvedbo del pričeli takoj po uvedbi v delo, predvidoma še v tem mesecu; zaključek del pa je predviden v drugi polovici leta 2018.

Izvlečni tir obsega izgradnjo novega tira med postajo Koper–tovorna in območjem elektronapajalne postaje Dekani v dolžini ca. 1,2 km, ki bo omogočil fleksibilnejše vodenje prometa in večjo kapaciteto obstoječe proge Divača – Koper. Izvlečni tir se na območju zgrajene nove elektronapajalne postaje Dekani z dodatno kretniško zvezo poveže z obstoječim tirom železniške proge Divača–Koper in dejansko predstavlja prvi kilometer gradnje drugega tira med Divačo in Koprom.

Za financiranje projekta je  že pridobljena odločba za sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru t.i. CEF nacionalne ovojnice v vrednosti 20,56 milijona EUR.  Projekt  vključuje še druga  dela oziroma opremo, med drugim tudi vgradnjo signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav, izgradnjo sistema ETCS, izgradnjo elektronapajalne postaje Hrastovlje, verifikacijo sistema oziroma izvedbo vseh postopkov, s katerimi se potrjuje interoperabilnost proge. Navedena dela bodo oddana v okviru drugih postopkov javnega naročanja.