EN

Domov

Slovenija oddala vlogo na IPE Blending razpis za gradnjo 7 tunelov na drugem tiru železniške proge Divača–Koper

Izvajanje aktivnosti na projektu izgradnje drugega tira teče po planu. 13. julija 2017 je bil pomemben dan za projekt, saj je Slovenija oddala vlogo na IPE Blending razpis za gradnjo 7 tunelov na drugem tiru Divača–Koper.

Ob strokovni podpori Ministrstva za infrastrukturo je projektno podjetje 2TDK d.o.o. včeraj uspešno oddalo vlogo na razpis Evropske komisije Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) z mešanjem finančnih virov (IPE Blending razpis 2017) za evropsko sofinanciranje v višini 163.540.088,00 evrov, in sicer do decembra 2023. Skupna vrednost prijavljenih del znaša 545.133.626 evrov, delež sofinanciranja na razpisu pa je 30 % od upravičenih stroškov.

Državni sekretar Jure Leben je ob tem poudaril: »Točno vemo, kaj želimo in kaj delamo, vse teče po planu in naša vizija se uresničuje. Do zdaj ima projekt pridobljena vsa okoljska soglasja in gradbeno dovoljenje, prav tako so odkupljena zemljišča, potrebna za izvedbo«.

Za dela, ki se nanašajo na izgradnjo ključnih inženirskih objektov 7 tunelov (od načrtovanih osmih), je vlogo na razpis IPE Blending oddalo projektno podjetje 2TDK d.o.o. S prijavljenim delom projekta bomo pridobili 16,7 km tunelov od načrtovanih 20.5 km s predvkopi. Torej je Slovenija prijavila večji del celovitega projekta drugega tira med Divačo in Koprom.

Državni sekretar Jure Leben: »Dobili smo visok nivo podpore finančnih inštitucij in dveh držav članic Evropske unije, tako da pričakujemo, da bo projekt lahko uspešen tudi in na tem razpisu«.

Vloga je podprta s pismi podpore držav članic na Baltsko-jadranskem in Mediteranskem koridorju (Madžarske, Španije, Avstrije, Poljske, Češke in Slovaške). Pridobljena so bila tudi pisma  podpore finančnih institucij, kar izkazuje več nivojev mešanja finančnih virov. To je ključna novost tega razpisa. Kot element finančne zrelosti in večjega multiplikativnega učinka dodeljenih evropskih sredstev je bila vlogi priložena vrsta dokumentov, in sicer: potrdilo ministrstva za finance o zagotovljenih sredstvih v bilanci B proračuna v višini 200 milijonov evrov in 82 mio evrov iz naslova pribitka na cestnino v času gradnje; potrdilo Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da bo iz Kohezijskega sklada namenjeno za projekt do 80 milijonov evrov; pismo podpore Evropske investicijske banke, da obravnava odobritev posojila v okvirni višini do 300 milijonov evrov, pismo podpore Slovenske izvozne in razvojne banke, da obravnava odobritev posojila v okvirni višini do 25 % njenega kapitala; ter pismo podpore Madžarske o načrtovanem finančnem vložku 200 milijonov evrov.

Projekt zagotavlja odpravo ozkega grla na dveh jedrnih evropskih železniških koridorjih, zmanjšuje tveganja obratovanja obstoječega tira in izkazuje visoko regionalno pomembnost za zaledne države in celotno Evropsko unijo. Koristi projekta visoko presegajo stroške potrebnih investicijskih vlaganj, kar je eden od ključnih elementov za oceno relevantnosti projekta pri dodeljevanju nepovratnih sredstev iz tega razpisa.

Evropska sredstva so pomemben  vir za izvedbo projekta. Zaradi velikosti in finančne zahtevnosti  je bil projekt po vzoru ostalih velikih prometnih infrastrukturnih projektov v Evropi, kot na primer gradnja železniškega tunela Brenner, razdeljen v smiselno zaokrožene celote oziroma sklope.

Naslednji sklop, ki bo kandidiral za evropska sredstva iz Kohezijskega sklada preko nacionalnega Operativnega programa za programsko obdobje 2014–2020, je za izgradnjo osmega tunela in dveh viaduktov. To bo opravljeno v letu 2018. Junija 2017 pa je Slovenija že pridobila 44,3 mio EUR nepovratnih evropskih sredstev na razpisu Evropske komisije za Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility) s prvim zaokroženim delom, in sicer za Projekt za izvedbo (PZI), arheologijo in geologijo ter pripravljalna dela (dostopne ceste, strukture za premostitev doline Glinščice).