EN

Domov

Podjetje 2TDK bo odgovorno za ceno drugega tira

Zakon o drugem tiru projektnemu podjetju 2TDK kot nosilcu koncesije za gradnjo drugega tira nalaga naslednje odgovornosti: da bo pridobil finančna sredstva za projekt, da bo odgovoren za gradnjo in da bo projekt izvedel v okviru predračunske vrednosti. Podjetje 2TDK bo moralo tudi zagotoviti, da se bo gradnja končala do leta 2025 in da bo železniško progo leta 2063, ko se bo končalo koncesijsko obdobje, predalo v dobrem tehničnem stanju v lastništvo državi. Ves čas po gradnji drugega tira bodo z njim upravljale Slovenske železnice.

Ker bo projektno podjetje nosilec gradnje, bo nosilo tudi tveganja povezana z gradnjo in zagotavljanem finančnih sredstev ter tveganje, da bo železniška proga obratovala po standardih za jedrna transportna železniška omrežja, t. i. TEN-T standardih.
 

2TDK bo državi in državljanom vrnil celoten kapitalski vložek

Slovenski državljani bomo kapitalski vložek v drugi tir dobili v celoti povrnjen v 45 letih, prav tako bo podjetje 2TDK do konca 45-letnega koncesijskega obdobja vsa vložena sredstva vrnilo bankam in ostalim vlagateljem, drugi tir pa bo prešel v lastništvo države. 2TDK bo dolg in vložena sredstva vrnil iz zbrane uporabnine uporabnikov prometne infrastrukture – iz uporabnine na drugem tiru, takse na pretovor v koprskem pristanišču in posebnega pribitka na cestnino za težka tovorna vozila na delu avtocestnega omrežja.
 

Projektno podjetje intenzivno pridobiva evropske milijone

Projektno podjetje trenutno intenzivno dela na pridobivanju evropskih nepovratnih sredstev. Realno dosegljiv cilj je, da se na evropskih razpisih skupno pridobi 250 milijonov evrov – od tega je 44,3 milijona evrov že pridobljenih.

Ob tem je podjetje 2TDK julija uspešno oddalo vlogo na razpis Evropske komisije Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) z mešanjem finančnih virov (IPE Blending razpis 2017) za gradnjo sedmih tunelov na drugem tiru od Divače do Kopra. Oddalo je vlogo za evropsko sofinanciranje v višini 163,5 milijona evrov, pričakujemo pa od 80 do 100 milijonov. To je realna ocena glede na to, da je Evropska komisija prejela kar 2,2-krat več vlog od razpoložljivih sredstev.

2TDK prav tako že pripravlja dokumentacijo za pridobitev kreditov Evropske investicijske banke in slovenske SID Banke, dveh ključnih razvojnih bank, ki bosta financirali projekt.
 

2TDK prioritetno zagotavlja finančne vire

Podjetje bo z uveljavitvijo zakona o drugem tiru prevzelo tudi naloge povezane z izvedbo pripravljalnih del, dokončanje projektne dokumentacije (projektov za izvedbo), vodilo bo mednarodne razpise in sklepalo pogodbe z izvajalci. Trenutna prioriteta pa je zagotovitev finančnih virov. Ko jih bo 2TDK pridobil, bo pričel z razpisi za oddajo del in izbiro izvajalcev. To se bo predvidoma zgodilo do sredine leta 2018.