EN

Domov

Projektno podjetje podpisalo pogodbo o subvenciji za 44,3 milijona eur

Dne 26.10.2017 je projektno podjetje 2-TDK podpisalo pogodbo o subvenciji z Evropsko komisijo v vrednosti 44.333.766 eur za so financiranje pripravljalnih del za projekt drugi tir železniške proge Divača-Koper.

Projektno podjetje prevzema vlogo investitorja za projekt drugi tir Divača-Koper. Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper določa, da podjetje lahko prične s pripravljalnimi deli pred sklenitvijo koncesijske pogodbe. Zato je Ministrstvo za infrastrukturo odobrena sredstva Instrumenta za povezovanje Evrope iz razpisa za leto 2016, ki so bila odobrena v mesecu juliju 2017  preneslo na projektno podjetje. Vrednost pripravljalnih del znaša 52,1 milijov Eur in obsegajo:

  • dodatna geološka, geomehanska in geohidrološka raziskovanja,
  • arheološka raziskovanja,
  • pripravo projektne dokumentacije za izvedbo projekta (projekti PZI po zakonu o graditvi objektov),
  • graditev dostopnih cest,
  • premostitvene objekte v dolini Glinščice.

Prenos odobrenih evropskih sredstev na projektno podjetje zahteva, da pogodbo o subvenciji podpiše projektno podjetje kot nosilec  pripravljalnih del. Usklajevanje pogodbe je potekalo v obdobju od konca avgusta in je bilo zaključeno v sredini oktobra. S tem so ustvarjeni pogoji, da projektno podjetje lahko pristopi k izvedbi pripravljalnih del. Postopke javnega naročanja in podpisane pogodbe z izvajalci bo projektno podjetje prevzelo od Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na dan uveljavitve zakona o drugem tiru.

Pogodba o subvenciji je stopila v veljavo dne 27.10.2017, ko jo je podpisala Evropska komisija.