EN

Domov

Nadzorni svet 2TDK imenoval Metoda Dragonjo za generalnega direktorja družbe

Nadzorni svet 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o. je na včerajšnji seji na podlagi Akta o ustanovitvi imenoval poslovodstvo družbe, v katerega sta bila imenovana Metod Dragonja kot generalni direktor in mag. Žarko Sajič kot direktor in član poslovodstva. Pri imenovanju so se smiselno upoštevale določbe sprejetega Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper prav tako pa so se upoštevale določbe Zakona o gospodarskih družbah. 

Uveljavitev zakona o drugem tiru je predvidena v začetku decembra, ko bo projektno podjetje lahko pristopilo k izvedbi pripravljalnih del na drugem tiru in prevzelo vlogo investitorja od Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Pri izbiri poslovodstva je nadzorni svet sledil merilom osebne integritete in etičnosti, visoke strokovnosti, dokazane poslovne uspešnosti in odličnih rezultatov pri dosedanjem delu v družbi. Prav tako  je nadzorni svet ocenjeval nivo izkušenj pri vodenju kompleksnih projektov in pri upravljanju gospodarskih družb. Z imenovanjem dveh članov poslovodstva je projektno podjetje podelilo mandat strokovnjakoma, katerih prioritetne naloge bodo pridobivanje virov financiranja, kadrovska popolnitev  in  vzpostavitev organizacije ter notranjih procesov, kar bo zagotavljalo učinkovito izvedbo projekta in preglednost v vseh fazah njegove realizacije. Nadzorni svet bo v kratkem začel s postopki za imenovanje dodatnega člana poslovodstva, strokovnjaka na področju gradbeništva, ki bo odgovoren za gradnjo in projektno vodenje.

S tem bo projektno podjetje 2TDK vzpostavilo organizacijske in kadrovske pogoje za to, da bo projekt drugi tir Divača-Koper prešel v izvedbeno fazo.