Domov

Izgradnja drugega tira bo prinesla pomembno izboljšanje tudi v potniškem prometu

Poleg velikega pomena, ki ga ima gradnja drugega tira za nadaljnjo rast logistične dejavnosti in pretovora v koprskem pristanišču in posledično krepitev celotnega gospodarstva na obali in širše, bo gradnja pomembno vplivala tudi na razvoj potniškega prometa.

Potencial potniškega prometa je zaradi preobremenitve obstoječe proge s tovornim prometom  trenutno izrazito podcenjen (po nekaterih ocenah tudi do 50%). Število potniških vlakov se iz leta v leto znižuje. Trenutno vozijo na celotni relaciji Koper – Divača in obratno samo 4 vlaki, 6 preostalih vlakov pripelje potnike samo del relacije, do končne postaje je prevoz nato organiziran z avtobusi in kombiji. Povprečna hitrost potniških vlakov je med 45 in 50km/h. Potovalni čas potnikov po železnici med Ljubljano in Koprom je v povprečju 190 minut. Od Divače do Kopra vozi vlak 45 minut. Dodatno se potovalni čas podaljša tistim potnikom, ki morajo do želene končne postaje pot nadaljevati z drugim javnim prevoznim sredstvom.

Izgradnja drugega tira bo prinesla pomembno izboljšanje tudi v potniškem prometu. Izboljšana železniška infrastruktura bo zagotovila sodobno, hitro, varno in okolju prijazno povezavo obale z neposrednim zaledjem in s preostalo Slovenijo, kakor tudi z zalednimi državami. Z vidika potniškega prometa sta zanimivi predvsem relaciji do Dunaja in Budimpešte. Zaradi izgradnje so predvidene naslednje izboljšave:

  1. hitrosti vlakov bi se zvišale in bi postale konkurenčne potovalnim hitrostim v cestnem prometu, tj. 70km/h. Konkurenčnost železniškega prevoza dodatno izboljšujeta centralna pozicija železniške postaje v Ljubljani (središče mesta) in zmanjšanje stroškov prevoza zaradi odsotnosti stroška parkirnine;
  2. zaradi večjih hitrosti in zmanjšanja preobremenjenosti proge, bi po izgradnji drugega tira potovalni čas potniških vlakov skrajšali na povprečno 140 minut,z uporabo nagibne tehnike pa še bolj (po izvedbi ukrepov na celotnem železniškem omrežju celo na 105 minut);
  3. zaradi razbremenitve proge s tovornimi vlaki bo mogoče vzpostaviti konkurenčne vozne rede vlakov tako med tednom kot med vikendi in počitnicami;
  4. na voljo bodo proste kapacitete za dodatno ponudbo v turistični sezoni, kot npr. turistični – kopalni vlaki in avtovlaki.

Slednje predstavlja velik potencial za rast in razvoj potniškega prometa in za razvoj turizma v Sloveniji, saj je transportna infrastruktura del širšega podpornega okolja, ki je za turizem izjemnega pomena. Z izgradnjo drugega tira bo obala postala bolje dostopna z okolju prijaznimi in sodobnimi prometnimi sredstvi (sistem integriranega prometa vlak-kolo, vlak-avto), skladno z usmeritvijo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, tj. Slovenije kot zelene, aktivne in zdrave destinacije.