EN

Domov

Projektno podjetje podpisalo Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za 109 milijonov evrov

Projektno podjetje 2TDK je danes ob prisotnosti predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja in evropske komisarke mag. Violete Bulc z Evropsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA) podpisalo Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope z Evropsko komisijo v vrednosti 109.026.725 evrov.

2TDK se je uspešno prijavil na evropski razpis z mešanjem finančnih virov na področju prometa za sofinanciranje jedrnih evropskih koridorjev v mesecu juliju 2017. Predmet prijave je bilo sofinanciranje ključnih inženirskih objektov na projektu, tj. predorov T1 do T7 v skupni predračunski vrednosti 571 milijonov evrov. Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov iz tega razpisa bo 20 %. Projektno podjetje bo lahko črpalo nepovratna sredstva med letoma 2018 in 2023 sorazmerno z dinamiko napredovanja del. Pogoj za pričetek črpanja sredstev je uveljavitev zakona o drugem tiru.

Skupaj z že odobrenim zneskom subvencije za pripravljalna dela v znesku 44,3 milijona evrov in s predvidenim obsegom prispevka iz kohezijskega sklada v višini 80 milijonov evrov, se je projektno podjetje v veliki meri približalo cilju 250 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za sofinanciranje projekta. S tem so ustvarjeni pogoji, da se lahko intenzivno pričnejo aktivnosti  za zagotavljanje preostalih virov financiranja.