Domov

Poslovodstvo 2TDK nadaljuje z delom kot enočlansko poslovodstvo

Nadzorni svet projektnega podjetja 2TDK je na svoji seji 5. junija 2018 sprejel sklep, da se Metoda Dragonjo odpokliče z mesta generalnega direktorja zaradi osebnih razlogov, ki mu onemogočajo opravljanje poslovodne funkcije.

Nadzorni svet je tudi sklenil, da bo poslovodstvo družbe nadaljevalo z delom kot enočlansko poslovodstvo z obstoječim direktorjem Žarkom Sajičem.