EN

Domov

MOP prenesel gradbeno dovoljenje za drugi tir na 2TDK

Družba 2TDK je prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor, s katero je preneslo gradbeno dovoljenje za gradnjo drugega tira železniške povezave Divača-Koper iz dosedanjega investitorja Direkcijo RS za infrastrukturo na družbo 2TDK. V zakonu o drugem tiru, ki je stopil v veljavo 21. julija, je zapisano, da je to potrebno storiti najkasneje v 30 dneh od uveljavitve zakona.

Vlada RS kot skupščina v skladu zakonom o drugem tiru mora izvesti še dokapitalizacijo 2TDK v višini 20 milijonov evrov, sprejeti poslovni načrt družbe in uskladiti akt o ustanovitvi 2TDK. Vlada bo imenovala člane projektno-finančnega sveta. Pripraviti in sprejeti mora uredbo, ki bo podrobneje določala takso na pretovor, in sklep, ki bo določal podrobnosti v zvezi s pribitkom, ter sprejeti investicijski program.

Med direkcijo in 2TDK poteka primopredaja dokumentacije, a ker bo nekatera gradiva obravnavala tudi Vlada RS kot skupščina, bo zato potreben dodaten čas. Skupščini bo predlagano, da obravnava nekatere dodatne vsebine, ki jih zakon ni dorekel, je pa njihova obravnava na skupščini potrebna, saj so se zaradi več kot enoletnega zamika pri uveljavitvi zakona pojavile nove situacije in pravne praznine v povezavi s primopredajo.

Gradbeno dovoljenje