Domov

Vlada RS kot skupščina bo dokapitalizirala družbo 2TDK

V skladu z Zakonom o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (zakon o drugem tiru) bo Republika Slovenija v osnovni kapital družbe vplačala 20 milijonov evrov, kar pomeni, da bo skupna višina osnovnega kapitala družbe po izvedeni dokapitalizaciji 21 milijonov evrov. Do konca leta bo družbo 2TDK dokapitalizirala še s 179 milijoni evrov.

Vlada je kot ustanoviteljica in edina družbenica 2TDK na današnji seji sprejela tudi dopolnitve Akta o ustanovitvi družbe 2TDK in jih uskladila z zakonom o drugem tiru.

S kapitalsko naložbo v družbi 2TDK upravlja vlada, ki je zato pristojna za imenovanje nadzornega sveta. Da bo lahko vlada učinkovito in kakovostno spremljala kapitalsko naložbo v 2TDK, bo Akt o ustanovitvi omogočal Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvu za finance udeležbo na sejah nadzornega sveta in seznanitev z gradivom. Akt sicer obsega določbe, ki določajo dejavnost družbe, osnovni kapital, naknadna vplačila, upravljanje družbe in njene organe, finančno poslovanje družbe ter sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Vlada je sprejela tudi dopolnjen poslovni načrt družbe 2TDK, ki se je sedaj usklajen z zakona o drugem tiru, po katerem je družba 2TDK postala investitor projekta drugi tiri. K dopolnjenemu poslovnemu načrtu je dal soglasje tudi nadzorni svet družbe.