Domov

Le še korak do pričetka pripravljalnih del

Potem ko je danes vlada kot skupščina dala soglasje k Aneksu k Pogodbi o izvedbi javnega naročila za izvedbo dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper, je s tem izpolnjen pogoj za dokončni prenos ključne pogodbe na družbo 2TDK. Skupščina mora sprejeti še investicijski program, da bi se pripravljalna dela lahko začela.

Zakon o drugem tiru ni predvidel avtomatizma prenosa investitorstva, zato je bilo potrebno v postopku primopredaje iz Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) na družbo 2TDK narediti skrben pregled pogodb, javnih naroči in dokumentacije, podpisati dodatne pravne akte (npr. anekse k pogodbam), na organih družbe pa pridobiti ustrezna soglasja in izpeljati postopke, ki so v skladu z notranjimi akti družbe.

Po uveljavitvi zakona o drugem tiru je družba 2TDK vstopila v postopke javnih naročil, ki jih je pričel dosedanji investitor DRSI, in jih zaključila. Pogodbi za krasoslovni nadzor in popis novoodkritih jam ter predhodne arheološke raziskave na trasi drugega tira sta bili podpisani med 2TDK in izbranima izvajalcema. Prav podpis slednje bo omogočil, da bo v kratkem Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vpeljan v delo in pričel z arheološkimi raziskavami na trasi drugega tira. Tik pred podpisom je še pogodba za naravovarstveni nadzor in nadzor nad zavarovanimi območji.

K že podpisanim pogodbam so bili sklenjeni aneksi, in sicer k naslednjim pogodbam: o izvedbi dopolnilnih strukturno geoloških, hidrogeoloških, krasoslovnih in geotehničnih raziskav za PZI drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom, za izdelavo PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacijo obstoječe proge, za izdelavo sprememb izdelanega projekta za pridobitev PGD za drugi tir železniške proge Divača – Koper zaradi povečanje prereza servisnih cevi predorov na velikost glavnih cevi in s finančnim svetovalcem Deloitte.

Od uveljavitvi zakona o drugem tiru družba 2TDK že vodi tudi druge postopke javnih naročil, ki so potrebni za nemoteno nadaljevanje projekta. Objavljen in zaključen je razpis za koordinatorja za varstvo pri delu, objavljen je razpis za geološki nadzor pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper, kjer se je rok za oddajo ponudb že iztekel, rok za oddajo ponudb za izvedbo zunanje kontrole kakovosti pri gradnji dostopnih cest drugega tira pa se izteče 22. oktobra. Kmalu bosta objavljeni tudi javni naročili za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo del (PZI) in izgradnjo objektov za gradnjo Glinščice.