EN

Domov

Dušan Zorko in Marko Brezigar sta nova člana uprave družbe 2TDK

Nadzorni svet 2TDK, Družbe za razvoj projekta, d. o. o., je na včerajšnji seji soglasno imenoval Dušana Zorka in Marka Brezigarja za nova člana uprave družbe. Razširjena uprava se bo v novem poslovnem letu soočila z izjemno zahtevno nalogo zapiranja finančne konstrukcije, zagotavljanjem virov financiranja ter s pripravo in izvedbo pripravljalnih gradbenih del in s pripravo pogojev za pričetek same gradnje drugega tira. 

Pri izbiri je nadzorni svet sledil potrebi družbe 2TDK po zagotovitvi poslovno ekonomskih in gradbeno projektnih kompetenc v upravi. Pri presoji kandidatov je sledil merilom visoke strokovnosti, poslovne uspešnosti, izkušenj in rezultatov pri dosedanjem delu ter osebne integritete in etičnosti. Nova člana uprave sta imenovana za dobo štirih let, z delom pričneta 15. januarja 2019.

Pri imenovanju je nadzorni svet upošteval določbe Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper in Zakona o gospodarskih družbah ter Akta o ustanovitvi družbe 2TDK.

Z dosedanjim direktorjem Žarkom Sajičem ter imenovanjem Dušana Zorka in Marka Brezigarja bo uprava družbe 2TDK po novem tričlanska, nadzorni svet bo na naslednji redni seji imenoval generalnega direktorja družbe. 

 

CV

Dušan Zorko je magister ekonomije. Kot predsednik uprave Pivovarne Laško in Pivovarne Union je aktivno vodil prodajni proces, ki je pripeljal do vstopa multinacionalke Heineken v Skupino ter kot generalni direktor Pivovarne Laško Union, članice Heineken skupine, izpeljal integracijo, poslovno prestrukturiranje in pravno združitev dveh kultur ter vodil upravni odbor družbe, izboljšal učinkovitost in uspešnost poslovanja. V letošnjem letu se je ukvarjal s poslovnim in finančnim svetovanjem.

Marko Brezigar ima dolgoletne vodstvene izkušnje na področju železniške infrastrukture, vodenja prometa in železniškega investicijska inženiringa tako v Sloveniji kot tujini. Pred  imenovanjem za člana uprave družbe 2TDK je uspešno zaključil izvedbo infrastrukturnega dela investicije: Uvedba GSMR na javno železniško infrastrukturo. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva.