EN

Domov

Potrjen investicijski program za graditev drugega tira, nove železniške proge Divača-Koper

Vlada RS kot skupščina družbe 2TDK je danes na svoji redni seji potrdila investicijski program za projekt drugi tir, nove železniške proge tir Divača–Koper. Namen dokumenta je bila proučitev ekonomske in finančne izvedljivosti projekta.

Pripravljavec investicijskega programa Deloitte je ocenil, da je investicija v tir Divača–Koper ekonomsko in finančno upravičena.

V investicijskem programu za izgradnjo in upravljanje drugega tira med Divačo in Koprom je predvidena graditev te železniške povezave v obdobju 2019–2025 in začetek obratovanja novega tira v začetku leta 2026.

Ocenjeno je, da bo treba za izgradnjo drugega tira Divača–Koper zagotoviti 1.194 milijonov evrov, od tega 1.150 milijonov evrov za stroške graditve, 32 milijonov evrov za stroške obresti, nadomestil in drugih stroškov, 12 milijonov evrov pa za operativne stroške podjetja 2TDK.

V investicijskem programu so tudi predvideni viri financiranja. Slovenija bo v primeru, ko pri projektu ne bo sodelovanja zalednih držav, sama vložila 522 milijonov evrov kapitala v projektno podjetje 2TDK. 122 milijonov evrov bo vložila do leta 2026, in sicer bodo to sredstva zbrana s pribitkom k cestnini za tovorna vozila. Iz proračuna bo v kapital 2TDK vložila vsaj 200 milijonov, če ne bo sodelovanja zaledne države pa 400 milijonov evrov. V primeru sodelovanja zaledne države pri projektu je njen 200 milijonski vložek v 2TDK predviden v letih 2021 in 2022.

Preostala sredstva, potrebna za dokončanje nove proge, bodo predvidoma pridobljena v obliki nepovratnih evropskih sredstev (250 milijonov evrov), posojil mednarodnih finančnih institucij in SID banke (250 milijonov evrov) in posojil komercialnih bank (167 milijonov evrov). Šest milijonov evrov bo prispevala povečana uporabnina za uporabnike železniških prog v slovenskem jedrnem omrežju, zbrana v času graditve nove proge.

V investicijskem programu je predvideno, da bo prvotno enotirna proga v prihodnosti nadgrajena v dvotirno, zato je že upoštevano, da bodo premeri treh servisnih predorov primerno razširjeni.

Projekt se bo v celoti poplačal iz novih dajatev, ki jih bodo plačevali uporabniki infrastrukture. Prevozniki tovora po cesti, železnici in skozi Luko Koper bodo plačevali pribitek k cestnini in takso za pretovor, poleg tega pa še uporabnino za drugi tir in povečano uporabnino na jedrnem (TEN-T) omrežju.