EN

Domov

EIB uvrstila drugi tir na seznam projektov za financiranje

Evropska investicijska banka (EIB) je danes na svoji spletni strani objavila, da je projekt drugi tir, nove železniške proge Divača-Koper, uvrstila na seznam projektov za financiranje. Predvidena višina financiranja je 250 milijonov evrov.

Na Evropsko investicijsko banko je bila konec maja 2018 posredovana vloga za odobritev 250 milijonov evrov posojila družbi 2TDK. Med oktobrom 2018 in januarjem letos so med Evropsko investicijsko banko in 2TDK potekala pogajanja, na podlagi katerih bo Evropska investicijska banka projekt dokončno ocenila in ga predvidoma aprila uvrstila v potrditev upravnemu odboru banke.

V investicijskem programu projekta drugi tir je med predvidenimi viri financiranja projekta drugi tir tudi posojilo mednarodnih finančnih institucij in SID banke ob kapitalskem vložku, nepovratnih evropskih sredstvih in posojilu komercialnih bank.