EN

Domov

Vlada RS izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, in sicer na podlagi zakona o drugem tiru, ki določa temelje koncesijskega razmerja med koncedentom (Republika Slovenija) in koncesionarjem (2TDK d.o.o.). Na podlagi uredbe bo sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 45 let.

Najpomembnejša vsebina koncesijskega akta je porazdelitev tveganj med koncedentom in koncesionarjem v času gradnje in obratovanja drugega tira. Tveganja v osnovi nosi koncesionar - družba 2TDK, ki drugi tir gradi in zagotavljanja njegovo dosegljivost v svojem imenu in za svoj račun.

Koncesionar bo po izgradnji drugega tira kot lastnik infrastrukture nosil tveganje zagotavljanja dosegljivosti, iz katerega bo kril vse stroške upravljavca infrastrukture (SŽ-infrastruktura). Z njim bo sklenil pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih. 

Za zagotavljanje dosegljivosti bo koncesionar mesečno prejemal od države plačilo za dosegljivost, ki bo služilo kot vir za odplačilo kreditov in bo tudi pokrivalo stroške delovanja družbe. Plačilo za dosegljivost bo odmena za storitev zagotavljanja dejanske dosegljivosti, kar pomeni, da se bo zmanjšalo, če drugi tir ne bo na razpolago za obratovanje, kakor tudi v primeru manjše kvalitete zagotavljanja dosegljivosti, ki se bo kazala v zamudah vlakov iz razlogov, ki bodo izhajali iz obratovanja drugega tira.

Nadzor nad koncesijo poleg pristojnih državnih organov izvaja Ministrstvo za infrastrukturo. Ministrstvo lahko izvedbo posameznih nalog poveri tretjim osebam (npr. revizorjem, zunanjim strokovnjakom …), nadzor pa pretežno izvaja s sodelovanjem Projektno-finančnega sveta.