EN

Domov

Odziv 2TDK na članek v Financah

Članek z naslovom Zakaj je drugi tir dvakrat dražji od super hitrih evropskih železnic?, ki je bil objavljen v Financah 11.4.2019, ponuja zanimiv vpogled v ugotovitve Evropskega računskega sodišča v zvezi z evropskimi projekti železniške infrastrukture za visoke hitrosti, vendar je interpretacija podatkov neustrezna, ko gre za primerjavo s projektom drugi tir Divača–Koper.

V poročilu Evropskega računskega sodišča je navedeno, da je »železniška infrastruktura za visoke hitrosti draga in postaja še dražja: v povprečju je strošek izgradnje prog, ki so bile revidirane, 25 milijonov EUR na km«. Vporočilu je še izpostavljeno, da analiza ni zajemala dražjih odsekov, ki vključujejo gradnjo predorov in mostov.

Začrtana trasa drugega tira, nove železniške proge Divača–Koper je bila izbrana kot optimalna možnost na podlagi več kot desetletja tehničnih in ekonomskih analiz. Dolžina proge je 27,1 km, vključuje gradnjo 8 predorov v skupni dolžini 20,6 km in drugo pripadajočo infrastrukturo, zaradi česar je projekt razmeroma drag. K temu je potrebno dodati, da proga drugega tira ni zasnovana kot proga za visoke hitrosti, saj bi bilo to ekonomsko neizvedljivo. Zato je primerjava stroškov proge drugega tira Divača–Koper v EUR/km z železniško infrastrukturo, ki je bila predmet analize Evropskega računskega sodišča, neustrezna.

Prav tako je neustrezna in zavajajoča primerjava projekta drugi tir z železniško progo Berlin-München. V pojasnilo: vrednotenje investicijske vrednosti drugega tira je izvedel neodvisni tehnični svetovalec Mott MacDonald kot del priprave investicijskega programa. V tej oceni so bili za primerjalno analizo uporabljeni stroški treh predorov proge Berlin-München, in sicer predor Silberberg, predor Blessberg in predor Eierberge. Primerjalna analiza je pokazala, da so stroški primerljivih železniških predorov na progah Berlin–München višji od stroškov za dolge predore T1 in T2 na progi drugega tira. Poleg tega se na progi Berlin–München tuneli razporedijo na manj kot 10 % celotne dolžine proge v primerjavi z več kot 75% v primeru drugega tira. Tudi zato primerjava skupnih stroškov projekta na kilometer proge med tema dvema projektoma ni smiselna in vodi v napačne zaključke.

Če povzamemo, stroški izgradnje železniških prog se med projekti zelo razlikujejo, saj so odvisni od številnih dejavnikov, ki onemogočajo enostavno primerjavo med projekti. Ti dejavniki vključujejo vrsto terena, geološko sestavo, naklon proge, namen proge, največjo hitrost vožnje, dolžino proge … Železniška proga drugega tira med Divačo in Koprom je tehnično izredno zahtevna zaradi gorovja in višinske razlike med Divačo in Koprom ter suboptimalno geološko strukturo terena (Kras). Zaradi navedenih dejavnikov, so predvideni stroški izgradnje drugega tira Divača Koper razmeroma visoki, vendar niso višji od primerljivih odsekov železniških prog v Evropi, vključno s progami za visoke hitrosti, ki imajo velik delež predorov in/ali mostov.