EN

Domov

Odkrita bronasta sulična ost stara dobrih 3000 let

Med izgradnjo dostopne ceste T1a do trase drugega tira Divača–Koper je bila med strojno odstranitvijo mejnega zidu na ledini Pod Strničnikom odkrita bronasta sulična ost. Ob odkritju je ležala na kupu odmaknjenega kamenja, tako da njene primarne lege ni bilo možno določiti. Glede na njeno odlično ohranjenost arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predvidevajo, da je ost ležala v razmeroma suhem okolju, najbrž med kamni zidu, vsekakor pa ne v tleh, ki bi zaradi povečane vsebnosti vlage negativno vplivala na njeno ohranjenost.

Bronasta ost z odlomljeno konico je dolga 11 cm. Podobne bronaste sulične osti so bile odkrite v Mušji jami in so tipološko opredeljene v skupino, ki jo sestavljajo majhne bronaste sulične osti, ki ne presegajo velikosti 12,5 cm. Po obliki lista sodi v podskupino lovorolistnih suličnih osti, ki so najverjetneje služile kot lučalno orožje. Taka razlaga se ob majhnih osteh nakazuje zato, ker manjša teža omogoča daljši met, in tudi zato, ker je pri lučalnem orožju večja možnost izgube orožja.

Odkrita bronasta sulična ost sodi v bronasto dobo, v čas kulture žarnih grobišč (1300 pr. n. št. - 750 pr. n. št.).