EN

Domov

Podpisana koncesijska pogodba med Vlado RS in družbo 2TDK

Podpisana koncesijska pogodba za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper med Vlado Republike Slovenije in 2TDK, Družbo za razvoj projekta, d.o.o.

»2TDK s to pogodbo dobiva svojo vsebino, svoj namen in svoj cilj. S tem bomo tudi mi lahko stopili v odnos do tretjih partnerjev, s tem predvsem mislim do bank, da bomo lahko povedali, da je 2TDK tista pravna oseba, ki lahko ne samo ponuja, ampak tudi izpolnjuje svoje obveznosti. Ta dan je prelomnica, ko 2TDK stopa v sistem priprave za izgradnjo glavnih del,« je poudaril generalni direktor družbe 2TDK mag. Dušan Zorko.

S podpisano koncesijsko pogodbo so namreč izpolnjeni pogoji za pričetek izvajanja glavnih gradbenih del. Do sedaj je 2TDK namreč lahko izvajala posamezna pripravljalna dela, kot so na primer gradnja dostopnih cest, arheološka izkopavanja, po koncu teh del pa z današnjim dnem tudi formalno vstopamo v glavni, osrednji, del projekta – v gradnjo proge.

Koncesijsko razmerje med Republiko Slovenijo in 2TDK se bo ob predvidenem poteku dogodkov izteklo junija 2064, družba pa tako dobiva vzvod za izgradnjo in kasneje za gospodarjenje z drugim tirom, ureja medsebojna razmerja in obveznosti tako države kot družbe 2TDK.

Koncesijska pogodba se izdaja na podlagi Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18; ZIUGDT), in določa medsebojna pogodbena razmerja med koncedentom (Republika Slovenija) in koncesionarjem (2TDK d.o.o.). Pogodbo je s strani koncendenta podpisala ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, s strani koncesionarja sta jo podpisala generalni direktor mag. Dušan Zorko in direktor Marko Brezigar.

Koncesijska pogodba za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper