EN

Domov

Ministrstvo s pobudo za nadgradnjo proge Divača–Koper v dvotirno progo

Ministrstvo za infrastrukturo je na Ministrstvo za okolje in prostor poslalo Pobudo za spremembe in dopolnitve Državnega lokacijske načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (nadgradnja v dvotirno progo). Spremembe in dopolnitve prostorskega akta se nanašajo na izvedbo dvotirnosti levega vzporednega tira, v skladu z odločitvijo Vlade RS junija 2017.

Ker se bo železniški tir, za katerega je bilo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, skladno z navedenim sklepom vlade izvedel tako, da bodo servisne cevi v najdaljših predorih (T1, T2 in T8) zgrajene v širšem profilu, ki bo omogočil nadgradnjo novega tira v dvotirno progo, so pogoji za izvedbo dvotirnosti že zagotovljeni v pretežnem obsegu, zato Ministrstvo za infrastrukturo predlaga, da se veljavni prostorski akt spremeni oziroma dopolni glede na navedeno nadgradnjo v dvotirno progo.

Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da je gradnja nove sodobne dvotirne železniške proge Divača–Koper izredno pomembna prioriteta. Obstoječi tir železniške proge Divača–Koper v precejšnjem delu poteka preko vodovarstvenega območja vodonosnika Rižana, neposredno mimo stanovanjskih objektov ter preko kraškega roba, ki je v celoti predviden za zavarovanje kot krajinski park v sklopu Kraškega regijskega parka. Nadaljnje obratovanje obstoječega tira pomeni dolgoročno okoljsko tveganje, zlasti vodovarstveno in požarno. Kot najboljša možna rešitev, ki uživa podporo tudi v lokalnem okolju, se kaže čimprejšnja nadgradnja drugega tira v dvotirno progo, kar bo v nadaljevanju omogočilo opustitev obstoječega tira. 

Mzi se zaveda težav lokalnega prebivalstva, zato pristojne organe poziva, da čim prej  pristopijo k potrebnim spremembam in dopolnitvam državnega prostorskega akta. Ministrstvo za infrastrukturo kot pobudnik in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo kot investitor oz. naročnik bosta zagotavljala vso potrebno strokovno podporo za čimprejšnjo izvedbo postopka in zaključek prostorskega umeščanja.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo