EN

Domov

Na trasi drugega tira arheologi odkrili najdišči iz rimske dobe

Trenutno se izvajajo arheološke izkopavanja na lokaciji Špina 1 (Črni Kal). Z deli na tem območju so arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije šele dobro začeli, predvidevajo pa, da bodo odkrili ostaline rimskodobnega objekta, saj se na tem območju lahko pričakuje sledove rimskodobne naselbine, postavljene ob lokalno rimskodobno cesto, ki je tod mimo vodila iz smeri današnjega Črnega Kala proti Tinjanu.

Že med predhodnimi raziskavami, leta 2013 in 2014, so bile odkrite rimskodobne arheološke ostaline, ki se jih lahko uvrsti v čas med 1. in 3. stoletjem n. št.

Vodja raziskave Miha Murko: “Na lokaciji Špina 1 pričakujemo ostaline rimskodobne naselbine. Z raziskavami smo odkrili plast rimskodobne ruševine, v kateri se poleg kamenja pojavlja tudi večja količina rimskodobnega keramičnega gradbenega materiala, predvsem strešnikov, t. i. tegul, in lončenine. Predvidevamo, da naselbina stoji ob lokalni rimskodobni cesti, ki je potekala od Črnega Kala proti Tinjanu. Na vrhu Tinjana je že tržaški arheolog Carlo Marchesetti v začetku 20. stoletja dokumentiral prazgodovinsko gradišče. Rimskodobno naselje in pripadajoče grobišče pa sta bila na Tinjanu odkrita v 80. letih 20. stoletja. “

Med arheološkim monitoringom na območju dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper je bilo tudi na skrajnem severnem robu slemena Belice odkrito rimskodobno arheološko najdišče.

Dela na najdišču so se začela aprila. Arheologi so identificirali linije temeljev štirih pravokotnih zidov rimskodobnega objekta in zamejili območje tlorisne velikosti cca. 7 x 16 m. Daljši stranici objekta potekata v smeri vzhod–zahod, krajši pa sever–jug. Kasneje so odkrili in raziskali še dodaten prostor, velikosti cca. 5 x 6 m, ki se je nahajal jugovzhodno od glavnega dela objekta. Na območju novoodkritega prostora je bila odkrita večja količina fine namizne lončenine in drugega drobnega gradiva. Preliminarna analiza objekt datira v čas sredine prvega stoletja pr. n. št. Je pa točna funkcija odkrite stavbe za enkrat še neznana, arheologi predvidevajo, da gre za kombinacijo stanovanjsko gospodarskega objekta.

Arheološka izkopavanja na najdišču Belice so zaključena in izgradnja cest za dostop do trase drugega tira se nadaljuje.

Posnetek arheološkega najdišča Belice si lahko ogledate tu.