EN

Domov

Nadzorni svet 2TDK podal pozitivno mnenje k strategiji javnega naročanja

Nadzorni svet družbe 2TDK je podal pozitivno mnenje k Strategiji javnega naročanja družbe 2TDK d.o.o. ter soglašal s predlogom uprave glede predložitve Strategije javnega naročanja v obravnavo in odločitev skupščini družbe.