EN

Domov

Tudi EBRD se zanima za financiranje projekta drugi tir

Danes sta generalni direktor mag. Dušan Zorko in direktor Marko Brezigar medijem predstavila aktivnosti družbe 2TDK na projektu drugi tir. Med drugim sta izpostavila Strategijo javnega naročanja, ki jo je potrdil nadzorni svet 2TDK, in možno sodelovanje z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD).

Mag. Dušan Zorko je dejal, da je zadovoljen, da je na povabilo 2TDK 15 komercialnim bankam prispelo 6 ponudb. Trenutno se izvaja analiza prispelih ponudb, z najugodnejšimi ponudniki bodo v naslednjih mesecih pogajanja za izboljšanje ponudbe. Predvideno je, da bo do konca leta 2019 podpisana pogodba o financiranju, pri čemer pa se pričakujejo prva izplačila posojila s strani komercialnih bank v letu 2022.

Ob tem je generalni direktor še izpostavil interes EBRD za financiranje projekta v višini do 140 milijonov evrov, kar kaže, da je ta bančna inštitucija prepoznala projekt drugi tir kot evropski projekt. Odločitev 2TDK o morebitni vključitvi EBRD v finančno konstrukcijo projekta bo sprejeta v prihodnjih tednih. Cilj družbe 2TDK je optimizacija vseh stroškov na projektu, tudi stroškov financiranja.

V predstavitvi Strategije javnega naročanja je direktor Marko Brezigar poudaril, da bo javno naročilo za glavna gradbena dela na progi drugega tira razdeljeno v dva sklopa, in sicer za zgornji del proge, kjer bodo dela v krasu in za spodnji del, kjer je flišna kamnina.

Javno naročilo za oba sklopa bo razpisano vzporedno. V prvem sklopu bo zgornji del proge Divača–Črni Kal, in sicer cca 2,2 kilometra proge ter prvi (T1) in drugi predor (T2). V drugem sklopu bo razpis za spodnji del proge, od Črnega Kala do Kopra, in sicer predori T3–T8, oba viadukta (Črni Kal in Osp) in spodnji ustoj proge.

Za izvedbo javnega naročila za glavna gradbena dela se bo uporabil dvostopenjski postopek. V prvi fazi bo kvalificija ponudnikov, ki bodo morali izpoljnjevati tehnične in finančne pogoje, nato bo sledil izbor najugodnejšega ponudnika.

Eno javno naročilo bo še za zgornji ustroj, vozno mrežo, elektrifikacijo, signalizacijo in telekomunikacijske naprave, video nadzorni in varnostni sistem. Prav tako bo izveden konkurenčni postopek javnega naročila za izbiro FIDIC Inženirja za nadzor nad izvajanjem del.

Dela na terenu potekajo po načrtu. Gradi se 14 od 23 dostopnih cest, ki bodo zgrajene do konca prve polovice prihodnjega leta. Arheološke raziskave bodo predvidoma zaključene septembra.