EN

Domov

Javno naročilo za izgradnjo Glinščice razveljavljeno

Družba 2TDK je v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper« odločila, da se vse tri prispele ponudbe zavrnejo kot nedopustne in da se javno naročilo ne odda.

Strokovna komisija naročnika je v postopku oddaje javnega naročila v okviru pregleda in ocenjevanja ponudbe ponudnikov Markomark Nival, d. o. o., Nival Invest, d. o. o. in Ekorel, d. o. o. pridobila neodvisno strokovno mnenje gradbene stroke, iz katerega izhaja, da je v ponudbi predložena referenčna izjava neustrezna. Ker v konkretni zadevi obstoji sum ponareditve referenčne izjave, bo naročnik po podrobnejši preučitvi vseh relevantnih dejstev ustrezno ukrepal. Glede na to, da ponudba ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev, jo je naročnik primoran skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označiti kot nedopustno in jo zavrniti.

Pri pregledu ponudb ponudnikov Kolektor CPG d.o.o., Riko, d.o.o. in Pomgrad d.d. in ponudnikov Godina gradbeništvo in druge storitve d.o.o. in Adriaplan d.o.o. je bilo pri analizi cene obeh ponudnikov ugotovljeno, da ponudbeni ceni presegata naročnikova zagotovljena finančna sredstva, zato sta skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustni in ju je potrebno zavrniti.

Oddajo javnega naročila »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper« bo družba 2TDK ponovila v najkrajšem možnem času in pri temu sledila cilju gospodarne rabe sredstev namenjenih za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper.