EN

Domov

Nadzorni svet 2TDK soglaša s Pogodbo o upravljanju z drugim tirom

Nadzorni svet družbe 2TDK je na današnji redni seji podal soglasje k sklenitvi Pogodbe o upravljanju javne železniške infrastrukture drugega tira na odseku Divača–Koper med 2TDK in upravljalcem, Slovenskimi železnicami–Infrastrukturo. Podlago za sklenitev pogodbe daje 22. člen Uredbe o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške povezave Divača-Koper (Uredba o koncesiji).

Namen pogodbe med 2TDK in Slovenskimi železnicami–Infrastrukturo, ki ureja vse zahteve iz Uredbe o koncesiji, je zagotoviti optimalno upravljanje drugega tira na način, da se ta vključi v celoten sistem upravljanja javne železniške infrastrukture tako, da bo zagotovljena ustrezna varnost, kakovost, dosegljivost, zanesljivost in prilagajanje tudi tega dela javne železniške infrastrukture potrebam uporabnikov.

Pogodba bo urejala plačilo povečane uporabnine in naloge obeh družb, da se zagotovi dosegljivost drugega tira, razmeji odgovornosti med 2TDK in Slovenskimi železnicami–Infrastrukturo v zvezi z zagotavljanjem kvalitete storitev na drugem tiru, plačilo storitev Slovenskim železnicam–Infrastrukturi ter druge medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem drugega tira.