EN

Domov

Pod Tinjanom arheološki ostanki rimskodobne obcestne naselbine

Pod Tinjanom, na območju, kjer se gradijo dostopne cesta do trase drugega tira, so arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije končali z raziskovanjem rimskodobnega arheološkoga najdišča Špina 1. Gre za ostanke obcestne naselbine s pripadajočim manjšim grobiščem, ki je živela v času od 1. do sredine 4. stol. n. št.

Osrednjo potezo rimskodobnih ostalin predstavlja cesta z obcestnim jarkom, ob kateri se je naselbina razvila. Cesta je vodila iz smeri Črnega Kala preko vasi Stepani in arheološkega najdišča proti Tinjanu, verjetno pa tudi na drugo stran tinjanskega hriba proti Plavju. Arheologi so raziskali in dokumentirali ca. 70 m cestišča, ki je v širino merilo ca. 3,5 m. Cestišče je bilo zgrajeno iz lomljencev lokalnega peščenjaka, severni in južni rob cestišča pa sta bila označena z lepo izdelanimi robniki iz večjih lomljencev.

Odkritih je bilo tudi več zidanih objektov. Objekt 1, ki leži na jugozahodnem delu izkopnega polja, je bil raziskan v obsegu ca. 19 x ca. 4 m. V objektu je odkrito večje kurišče peči grajene iz lomljencev peščenjaka, kurišče pa je bilo grajeno iz štirih horizontalno postavljenih tegul. Točna funkcija objekta za enkrat ni poznana, najverjetneje pa gre za gospodarski objekt povezan s transportom po cesti, ki je vodila tu mimo. Drobne najdbe izkopane znotraj objekta po preliminarni analizi kažejo dokaj dolgo uporabo objekta, od 1. stol. n. št. vse do srede 4. stol. n. št.

Objekt 2 je pravokoten, globoko v zemljo vkopan, s stranico dolžine ca. 2 m. Vkopan je vsaj 1,5 m globoko v sterilno geološko osnovo, obodni zidovi so bili grajeni v suhozidni tehniki. Najverjetneje gre za ostanke grobnice, ki pa je bila v preteklosti že izropana. Od pridatkov (predmeti pokopani skupaj s pokojnikom) se je ohranil odlomek volutne oljenke, bronast žebelj in železen nož. Mnogo tegul z žigom TVLLIAE A. CRISPINAE je odkritih v ruševini nad objektom in objekt postavlja v čas 1. stol. n. št.

Objekt 3 se je nahajal na strmem pobočju, na severnem delu najdišča. Je pravokotne oblike, velikosti ca. 5 x 5 m. Znotraj in okoli objekta je bilo najdenih šest bronastih novcev, ki se jih lahko datira v 1. stol. n. št. in del bronaste igle. Glede na najdbe in obliko objekta, se lahko predvideva, da je objekt verjetno služil kot manjši tempelj.

Objekt 4 je bil odkrit in dokumentiran tik ob rimski cesti, na severni in južni strani današnje ceste, ki ga je presekala in tako tudi delno uničila. Objekt je v dolžino meril ca. 17 m, v širino pa vsaj 4,5 m. Severni temelj objekta je bil presekan tudi z novoveškim mejnim kamnom. Znotraj objekta so bile odkrite najdbe, ki ga datirajo v čas 1. stol. n. št., še posebej je zanimiva najdba obeska v obliki skarabeja.

Poleg objektov so bile odkrite še tri grobne jame z ohranjenimi skeletnimi ostanki pokojnikov. Zanimiv je predvsem grob 3, v katerem so bili odkriti skeleti vsaj treh pokojnikov. Skeleti v grobni jami so bili pokriti s kamnitimi ploščami, medtem, ko sta bila skeleta v grobu 1 in grobu 2 pokrita s tegulami.