EN

Domov

2TDK in SŽ-Infrastruktura podpisali Pogodbo o upravljanju drugega tira

Družba 2TDK in SŽ-Infrastruktura sta 30. avgusta 2019 podpisali Pogodbo o upravljanju javne železniške infrastrukture drugega tira na odseku Divača–Koper na podlagi zakona o drugem tiru (ZIUGDT) in Uredbe o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške povezave Divača-Koper.

Namen pogodbe, t.i. Service Level Agreement, SLA, med 2TDK, investitorjem projekta drugi tir, in SŽ–Infrastruktura, upravljavcem javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji, je zagotoviti optimalno upravljanje nove železniške proge Divača-Koper po njeni izgradnji in vključitev v celoten sistem upravljanja javne železniške infrastrukture tako, da bo zagotovljena ustrezna varnost, kakovost, dosegljivost, zanesljivost in prilagajanje tudi tega dela javne železniške infrastrukture potrebam uporabnikov.

Pogodba ureja plačilo povečane uporabnine in druge naloge ter pravice in obveznosti obeh družb, s katerimi se bo zagotovila dosegljivost drugega tira, razmejila odgovornost med 2TDK, kot naročnikom in SŽ–Infrastruktura, kot izvajalcem storitev, ter druge medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem drugega tira.

Pogodbo sta s strani 2TDK podpisala mag. Dušan Zorko, generalni direktor, in Marko Brezigar, direktor, s strani SŽ–Infrastruktura pa direktor Matjaž Kranjc. Nadzorni svet 2TDK je predhodno podal svoje soglasje k sklenitvi pogodbe.