EN

Domov

Napoved objave dveh glavnih javnih naročil za gradnjo drugega tira

Na evropskem in slovenskem portalu javnih naročil sta objavljeni periodični informativni obvestili o javnih naročilih za gradnjo objektov drugega tira železniške proge za odsek 1: Divača–Črni Kal in za odsek 2: Črni Kal–Koper, s katerima želi družba 2TDK seznaniti potencialne ponudnike o skorajšnji objavi dveh glavnih naročil za gradnjo drugega tira, da bi pridobiti čim večje število ponudb.

Obvestili sta zgolj informativne narave. Tako javno naročilo za gradnjo prvega odseka od Divače do Črnega Kala predvideva gradnjo prvega (T1) in drugega (T2) predora s servisnimi cevmi in pripadajočo predorsko opremo. Javno naročilo za drugi odsek od Črnega Kala do Kopra pa predvideva gradnjo predorov T3 do T8, viadukta Gabrovica in Vinjan, zemeljskih del ter drugih objektov drugega tira, med platojem pred portalom T2 na Črnem Kalu do navezave na tirni zaključek na že zgrajeni del drugega tira na območju ENP Dekani.

Družba 2TDK je v periodičnih informativnih obvestilih objavila vse relevantne informacije, ki jih ima trenutno na voljo. Ker je dokumentacija še v pripravi, se lahko obseg in vrsta del še spremenita. Predvidoma bosta javni naročili za glavna dela objavljeni 31. oktobra letos.