EN

Domov

Marko Brezigar na strokovnem srečanju o pomenu drugega tira

V Portorožu je danes potekalo strokovno srečanje v organizaciji Društva za ceste Primorske z naslovom »Nova železniška proga Divača–Koper kot graditeljski izziv«. Na srečanju je direktor in član uprave 2TDK Marko Brezigar predstavil referat z naslovom »Pomen nove železniške proge Divača–Koper za regijo, državo in gospodarski prostor EU«.

Brezigar je v referatu poudaril, da je Slovenija v preteklih desetletjih zaostajala v vlaganjih v železniško infrastrukturo v primerjavi s cestno, kar so izkoristile sosednje države, predvsem Avstrija in Italija, ki sta zgradili oziroma gradita železniško infrastrukturo okoli Slovenije in s tem omogočili hitrejši razvoj svojih logističnih podjetij. 

»Obstoječa železnica med Divačo in Koprom je povsem zasičena, zato se tovor seli na ceste,« je poudaril Brezigar, zato je »izgradnja drugega tira nujna za razvoj Luke Koper in slovenskega gospodarstva, predvsem pa za razvoj slovenske logistike. Pomeni pa tudi možnost povečanja železniškega potniškega prometa proti obalni regiji in s tem povečanja prihodkov turistične panoge.«

Gradnja železniške infrastrukture ima tudi multiplikativne učinke: povečuje prihodke prometnih in logističnih operaterjev, zmanjšuje negativne eksterne vplive prometa, prinaša delovna mesta v času gradnje in delovna mesta v logistiki v fazi obratovanja, kar vse in tako povečuje slovenski BDP.

Del tega je tudi izgradnja drugega tira Divača–Koper, ki je tudi sam po sebi ekonomsko upravičen, saj prispeva k splošnemu povečanju družbene blaginje. Poleg tega se bo projekt drugega tira Divača–Koper financiral sam. Začetna vlaganja države v projekt se bodo državi povrnila z obrestmi iz virov, ki jih namerava pobirati (vpeljati) v času koncesijskega obdobja, to je od leta 2019 do leta 2063. Tako, je poudaril Brezigar, slovenski davkoplačevalci s financiranjem projekta  ne bodo obremenjeni, saj ga bodo  v celoti financirali uporabniki.

Drugi razpravljavci so govorili o povezavi nove proge in pomenu za Luko Koper, povezavi pomorske in železniške infrastrukture, predstavitvi projekta, predorov, o rešitvah za ohranjanje vodnih virov, monitoringih, finančnem spremljanju projekta, predstavniki izvajalca pa so predstavili do sedaj opravljeno delo na gradnji dostopnih cest.

Prezentacija Marka Brezigarja: Drugi tir Divača-Koper: Pomen in upravičenost