EN

Domov

Obnova kamnitega viadukta pod Nasircem

Z gradnjo dostopnih ceste do nove železniške proge Divača-Koper se počasi že kažejo obrisi dejanske velikosti projekta Drugi tir.

Pri Kozini, kjer se gradita dostopni cesti T1b1 in T1b2, se v sklopu del končuje obnova kamnitega viadukta pod Nasircem, po katerem se bo v času gradnje drugega tira prevažal gradbeni material, ki bo izkopan iz prvega in drugega, dveh najdaljših predorov nove proge Divača–Koper.

Viadukt pod Nasircem je edini viadukt na slovenskem delu nekdanje proge Hrpelje–Kozina–Trst, ki je bila zgrajena konec 19. stoletja in ukinjena leta 1959.

Kamnit viadukt iz apnenca je zgrajen iz štirih obokov, visok je 20,5 metrov in je glede na starost, 122 let, v relativno dobrem stanju. Kljub temu je bila obnova potrebna, vključevala je tudi obnovo opornikov in kril ter ojačitev objekta, da bo kamnit viadukt sposoben nositi sodobne prometne obremenitve.

V okviru obnove so bila izvedena naslednja dela: čiščenje podrasti, pranje celotne konstrukcije, delno ročno čiščenje reg med kamni in obnova vseh poškodovanih reg, vgradnja prečnih povezav – zateg,  ki preko jeklenih zagozd stabilizirajo oboke, stabilizacija zaledja opornikov in krilnih zidov z injektiranjem, geotehnična sidranja za dodatno stabilizacijo visokih kamnitih krilnih zidov in ojačitev zgornje konstrukcije.

Vsi sanacijski ukrepi bodo kamnitemu viaduktu vrnili prvotni izgled, ob stalnem vzdrževanju pa bo lahko v uporabi še več desetletij.

Po koncu gradnje drugega tira bo po njem spet potekala kolesarska in peš pot, ki sedaj vodi po urejenem obvozu.

Viadukt pod Nasircem, april 2019

Viadukt pod Nasircem, sredi oktobra 2019