EN

Domov

Odziv 2TDK na navedbe glede referenc za gradnjo v dolini Glinščice

V medijih so se v zadnjih dneh glede referenc za gradnjo objektov za prečkanje doline Glinščice na projektu drugi tir pojavile objave, ki vnašajo dvom v zahtevane reference, postavljene za višino in dolžino zidu s strani družbe 2TDK.

V družbi 2TDK poudarjamo, da smo po objavi razpisne dokumentacije dne 26. 3. 2019, v kateri je zahtevana referenca »izgradnja najmanj 1 (ene) oporne ali podporne konstrukcije ob infrastrukturnem objektu dolžine vsaj 50 m in višine nad 8 m«, dne 12. 4. 2019 objavili še naslednji odgovor na natančno vprašanje na portalu enarocanje.si:

Datum objave: 12.04.2019   16:48

VPRAŠANJE
Zanima nas ali mora biti oporna ali podporna konstrukcija ob infrastrukturnem objektu višine nad 8 m kontinuirno v celotni zahtevani dolžini (vsaj 50 m)?

ODGOVOR
Da, višina 8 m velja za celotno dolžino vsaj 50 m zidu.

Iz omenjenega izhaja, da so bila navodila naročnika glede dolžine in višine zidu povsem jasna in da je zahtevana referenca vsaj 8 metrov visok zid v celotni dolžini 50 metrov brez prekinitve.

Da so tovrstno razlago sprejeli tudi predstavniki konzorcija Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, izhaja iz njihovih izjav, objavljenih v več medijih, sklicujemo se le na dve tovrstni izjavi:

  1. »Razpolagamo pa tudi z mnenjem strokovnjaka gradbene stroke, sodnega cenilca, da je višina kamnito-betonskega zidu več kot osem metrov (natančneje 8,2 metra) v dolžini 51,11 metra. Tako torej ni nobenega dvoma o izpolnjevanju zahtevane višine podporne konstrukcije.« (vir: https://www.dnevnik.si/1042895835)
  2. »Družba, ki je v letu 2017 v občini Pesnica gradila ta zid, je postavila zid, daljši od 70 metrov in višji od osmih metrov. Šlo je za našega podizvajalca, podjetje PGGH. Oni so specializirani za podporne zidove, trenutno gradijo podoben zid za Slovenske železnice.« (vir: Reporter, 19. 8. 2019)

Glede na že objavljeno dokumentacijo (projekt izvedenih del; izjava odgovornega nadzornika, objavljena v več medijih; poročilo podjetja SLP d.o.o.) in glede na dokumentacijo s katero razpolaga naročnik (končni obračun, ki ga je potrdil nadzornik in investitor; strokovno mnenje, ki ga je pripravilo mednarodno projektantsko podjetje), je po mnenju 2TDK gotovo, da zid v občini Pesnica ne dosega višine 8 metrov v celotni dolžini vsaj 50 metrov.

To je jasno tudi iz zadnjih medijskih objav. Bilo bi tudi neracionalno, če bi naročnik za tehnično zahtevno gradnjo zahteval višino nad 8 metrov le v eni točki, saj bi s tem omogočal prijavo gradbenim podjetjem, ki nimajo potrebnih izkušenj.