EN

Domov

Nadzorni svet podal soglasje k Poslovnemu načrtu 2TDK za 2020

Nadzorni svet družbe 2TDK je na današnji seji podal soglasje k Poslovnemu načrtu 2TDK za leto 2020.

Poslovni načrt 2TDK za leto 2020 je pripravljen na podlagi načrtovanih aktivnosti družbe za leto 2020 na gradbenem ter na splošnem, finančnem in pravnem področju. Sestavni del poslovnega načrta je Letni finančni načrt investicije v drugi tir, ki vključuje predvidene vire in projekcijo financiranja investicije v drugi tir v letu 2020 in načrtovane izdatke v zvezi z investicijo v tem letu, upošteva rezultate izvedbe letnega načrta investicije v drugi tir v preteklem letu ter predvideno dinamiko izvedbe celotne investicije v drugi tir do začetka njegovega obratovanja. Poleg tega vključuje tudi načrt zadolževanja in upravljanja dolga investicije za drugi tir.