EN

Domov

Gradi se 20 dostopnih cest do 8 predorov drugega tira

Da bi zgradili 27,1 kilometrov dolgo traso drugega tira, nove železniške proge Divača-Koper, je potrebno predhodno zgraditi dostopne ceste, po katerih se bo v času gradnje drugega tira prevažal gradbeni material za osem glavnih predorskih cevi, tri servisne predorske cevi in tri izstopne predorske cevi. Drugi tir bo t. i. predorska proga, skupna dolžina vseh predorskih cevi je 37,4 kilometra.

Na strokovnem posvetu Nova železniška proga Divača-Koper kot graditeljski izziv so Angelo Žigon, Marko Žibert in Peter Jemec v referatu poudarili, da je bil drugi tir že ob začetku pred dvema desetletjema načrtovan v smislu globalnih trendov, ki upoštevajo trajnost in vzdržnost, ekologijo oz. okoljsko sprejemljivost, socialni vidik, varnost in ekonomičnost. Tu gre načrtovalcem in odločevalcem pripisati vizionarstvo. Problem sorazmerno velike višinske razlike, 434 metrov, v kombinaciji z občutljivostjo okolja in prostora so rešili z modernimi prijemi.

Gradnja predorov, razen krajših, bo potekala istočasno iz obeh smeri, iz divaške, ki se označuje kot severna oz. smer a in iz koprske, ki se označuje kot južna oz. b smer, in bo napredovala navzgor in navzdol, z obeh strani. Zato je potrebno zgraditi dostopne ceste do obeh portalov posameznega predora, a in b. Predore se bo gradilo 24 ur na dan, sedem dni v tednu.

Gradnja dostopnih cest je začetek gradbenega podviga - projekta drugi tir, pričela se je marca letos. Sedaj se gradi 20 dostopnih cest od načrtovanih 23-tih v sklopu pripravljalnih del. Tako je v Kozini danes veliko gradbišče, kjer izvajalec del, konzorcij Kolektor CPG in Euro Asfalt, gradi dostopni cesti T1a in T1b za prvi in najdaljši predor T1 na progi, ki bo dolg 6,7 kilometra. V sklopu gradnje dostopnih cest poteka cesta T1b1 delno po nekdanji železniški progi  Hrpelje–Kozina–Trst, kjer se končuje obnova kamnitega viadukta pod Nasircem, starega več kot 100 let.

Za dostop do doline Glinščice, kjer bosta prvi in drugi predor povezovala dva mostova in galerija, se gradita dostopni cesti T1b2 in T2a. Ker gre za zavarovano območje Krajinskega parka Beka se tu še posebej pazljivo gradi v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami.

Na območju Črnega Kala se gradita dostopni cesti, T2b in T3, do portalov drugega in tretjega predora, kjer bo proga prečkala Osapsko dolino z viaduktom Gabrovica pod obstoječim avtocestnim viaduktom Črni Kal.

V nadaljevanju bo trasa potekala skoraj v celoti v predorih T3, T4, T5 in T6 po jugozahodnemu pobočju Osapske doline. Do platojev pred predori se zgradijo dostopne ceste, tako se dostopna cesta do portalov tretjega predora T3 navezuje na lokalno cesto Črni Kal–Osp, med tem ko se dostopne ceste do portalov predorov na tem območju navezujejo na dostopno cesto T4-T7, ki se preko dostopne ceste T4a navezuje na že zgrajeno dostopno cesto ob izgradnji avtoceste in se navezuje na avtocestni priključek Črni Kal.

Na pobočju Tinjanskega hriba se bo trasa drugega tira v predzadnjem predoru T7 usmerila proti jugu in z drugim viaduktom Vinjan prečila dolino Vinjanskega potoka, se približala državni meji z Italijo in prešla v zadnji, osmi predor T8. Do portalov sedmega predora T7 in pred severnim portalom osmega predora T8 se gradijo dostopne ceste, ki se bodo navezale na povezovalno dostopno cesto T4-T7, in sicer tako, da nekatere od njih, T7c, T7b in T8a, predstavljajo njeno nadaljevanje.

Zgrajenih bo 20 kilometrov dostopnih ceste, ki bodo v času gradnje drugega tira služile za dostope do gradbišč portalov predorov in drugih gradbišč na trasi. Z asfaltiranjem se bo pričelo predvidoma v novembru, do sredine prihodnjega leta pa naj bi bila izgradnja dostopnih cestah zaključena. A te že sedaj kažejo na dejansko velikost projekta Drugi tir, strateško pomembnega za Slovenijo.

Fotografije izgradnje dostopnih cest si lahko ogledate tu.